Hva skjer i Europa?InnsiktPolitikkUng i Europa

Den forsvunne klimadebatten

Den forsvunne klimadebatten

Førstkommende søndag, 10. april er tolv presidentkandidater klare før første valgrunde i Frankrike. Årets valg har allerede inneholdt store splittelser mellom høyre- og venstresiden. Samtidig har kandidatene fra de grønne partiene  fått lite oppmerksomhet.

iEuropa i Paris:

Allerede har hele fem grønne kandidater enten blitt eliminert eller trukket seg fra valgkampen. Nå gjenstår det kun én kandidat, Yannick Jadot fra Europe écologie – Les verts (EELV). Sett bort fra Jadot, virker det som at de fleste av de resterende kandidatene har glemt at verden står ovenfor en klimakrise som ikke tåler å bli ignorert stort lenger.

FNs klimarapport
Mandag denne uken la FNs klimapanel (IPPC) frem sin nyeste klimarapport, og konklusjonen er knusende: Dersom vi ikke gjennomfører drastiske tiltak snart, vil verden få oppleve irreversible endringer som vil skje mye raskere enn vi rekker å tilpasse oss. Målet om å holde oppvarmingen av kloden under 1,5 grader, sammenlignet med før den industrielle revolusjonen, er fortsatt gjeldende, men de nye funnene tyder på at vi er nærmere dette punktet enn noen gang før. Tiden vi har til rådighet minsker raskt.

Allerede opplever rundt halve jordens befolkning mangel på vann, samtidig som at verden opplever stadig flere naturkatastrofer. Klimarelaterte katastrofer rammer skjevt, og det er ofte utviklingsland som bærer den største byrden, selv om de bidrar minst til oppvarmingen av klimaet. Disse landene har i tillegg mindre penger og ressurser til å forebygge og minske effektene av en overopphetet planet.

I Nord-Amerika peker ekspertene på en bølge av feilinformasjon og politisering som hindrer for løsningene, mens Europa kritiseres for handlingslammelse som følge av svakt politisk lederskap og liten forståelse for at det haster med handling. FNs generalsekretær António Guterres har erklært at «denne abdikasjonen av lederskap er kriminell», og mener videre at «verdens største forurensere er skyldige i brannstiftelse av vårt eneste hjem», der vestlige land står for den desidert høyeste andelen av forurensing. Etter publiseringen av den nyeste klimarapporten, er det klart at det er «nå eller aldri», dersom vi skal klare å holde oss under 1,5-gradersmålet.

Regnbue over Paris, tatt fra Eiffeltårnet. Foto: Melissa Kinneberg

Presidentvalget 2022
Franskmenn skal etter planen avlegge sine første stemmer nå på søndag, 10. april. De skal bestemme hvem som skal styre landet de neste fem årene. På sin side, har presidentkandidatene vært opptatt av å sikre seg stemmer i forkant av valget, gjennom deltakelse i debatter og gjennom valgløfter. Det har derimot oppstått store skjevheter mellom presidentkandidatenes kjernesaker, og hva velgermassen selv er opptatt av.

Tall fra L’Affaire du Siècle, som er en samling av fire miljøvernorganisasjoner, viser nemlig at på nåværende tidspunkt i presidentvalget, er fokuset på klimaproblemene kun på 2,8 prosent. Til sammenligning viser en Ipsos-undersøkelse at hele 94 prosent av franskmenn mener at klimaendringer er et kritisk problem, og nesten halvparten (47 prosent) mener at klimaproblemet burde være en prioritet for Frankrikes neste president. Hvorfor er det slik, og hvor har det blitt av klimadebatten?

I kjent fransk stil, har det vært flere demonstrasjoner mot manglende fokus på klima i årets valg. I byer over hele Frankrike har slagordet «paix, climat, même combat» («fred, klima, samme kamp») blitt ropt i gatene, i et forsøk på å sette klimakrisen på dagsordenen igjen. Dette slagordet alluderer til det faktum at andre pressende saker, slik som krigen i Ukraina, har fått stor oppmerksomhet i media, og dermed skygget over klimakrisen. Tall fra L’Affaire du Siècle viser derimot at fokuset på klimaet var like lavt før krigen i Ukraina brøt ut.

En annen mulig forklaring er at det fortsatt er en generell oppfatning i media om at saker som omtaler klimaet er for komplekse, og at de skaper unødvendig frykt, og slike saker blir derfor ofte ekskludert fra mediebildet. Presidentkandidatene selv velger også ofte bort temaet til fordel for saker som kriminalitet og innvandring. L’Affaire du Siècle, sammen med to millioner franskmenn, saksøkte i fjor den franske staten for manglende handling rundt klimakrisen. Retten fant den franske staten skyldig, i det som ble omtalt som «århundrets sak» – men det later til at tiden leger alle sår, og at vi er tilbake der vi startet.

 

 

Foto: Melissa Kinneberg

Publisert: 6. april 2022

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *