Innsikt

Hva er Erasmus+?

Hva er Erasmus+?

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro, eller omtrent 265 milliarder norske kroner, for perioden 2021-2027. Programmet tar sikte på å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og på den måten skape flere arbeidsplasser.

Det er 33 programland i Erasmus+; EU-landene, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia, Island, Liechtenstein og Norge. Norge er med i programmet på lik linje med EU-landene gjennom EØS-avtalen. Programmet for perioden 2021 til 2027 vil være det første uten Storbritannia, som har planer om å erstatte Erasmus+ med et eget program.

Erasmus+ gjør det mulig for europeere å studere eller arbeide i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Dette er også en mulighet mange unge nordmenn har blitt klar over, og derfor velger mange å ta deler av studietiden eller lærlingperioden utenlands. Nærmere 33.000 norske studenter har deltatt i programmet.

Studenter som planlegger å ta hele mastergraden i et annet land vil også kunne få lån gjennom EU-programmet, dersom de ikke kan få det i landet de selv kommer fra. Med Erasmus+ slipper man også å betale skolepenger og man kan få et stipend både for studieopphold og praksisopphold.

Erasmus+ legger også til rette for økt samarbeid mellom universiteter, høyskoler, videregående skoler og organisasjoner, hvor ansatte får dra på besøk og kurs på tvers av landegrenser.

Erasmus+ på ungdomsfeltet forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg til frivillig arbeid, støttes blant annet ungdomsutveksling og ungdomspolitiske møter. Ungdomsarbeidere kan delta på kurs eller arrangere seminarer, studieturer og hospitering. Mer informasjon finner du på Aktiv Ungdoms hjemmesider.

Du finner all informasjon om Erasmus+, hva du kan søke på og hvordan du søker her.

Share this post

About the author

1 comment

  1. Husk at Erasmus+ på ungdomsfeltet (Aktiv Ungdom) forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg til frivillig arbeid, støttes blant annet ungdomsutveksling og ungdomspolitiske møter, ungdomsarbeidere kan delta på kurs eller arrangere seminarer, studieturer og hospitering. Mer info på http://www.aktivungdom.eu

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *