Hva skjer i Europa?PolitikkUng i Europa

Viktor Orbáns kontroll over akademia

Viktor Orbáns kontroll over akademia

Begrensning av selvstyrerett til nok et universitet forårsaker demonstrasjoner i Budapest.

For omtrent et år siden skrev jeg dette innlegget som mitt første bidrag til iEuropa. Jeg tok for meg en sak som over lengre tid hadde vært svært profilert innenfor temaet akademisk frihet i Ungarn – regjeringens begrensning av Central European University (CEU) sin mulighet til å utøve sitt virke og tilby utdannelse. Denne saken ble oppklart i den forstand at CEU fikk fortsette sin virksomhet, men flyttet mesteparten av denne til Wien, og kun en håndfull studieretninger ble værende igjen i Budapest. Konflikten og utfallet ble i høy grad sett på som et tegn på at regjeringen kan, og vil, gripe inn for å begrense den akademiske friheten til utdanningsinstitusjoner når de ønsker. I løpet av den siste tiden har en ny sak som støtter opp under dette argumentet blomstret opp: tapet av selvstyrerett for teater- og filmuniversitetet (SZFE) i Budapest.

Konflikten ble utløst av en overtakelse av SZFE-universitetet initiert av regjeringen hvor en privat organisasjon satt igjen som eiere, og dermed en reformering av styret. Disse tiltakene har ført til at staten har mye større kapasitet enn tidligere til å kontrollere universitetets prioriteringer og aktiviteter. Det akademiske miljøet ved universitetet mener at sentrale medlemmer i den private organisasjonen som nylig har blitt eiere har tette bånd med statsminister Viktor Orbán. Som følge av dette har studenter ved universitetet i løpet av de siste ukene avholdt flere demonstrasjoner, hvor deltakere har kommet både innenfra og utenfra det akademiske miljøet. Den tilsynelatende mest spektakulære demonstrasjonen involverte en menneskelig kjede som strakk seg over flere kilometer, fra SZFE til parlamentsbygningen.

Viktor Orbán. Foto: European People’s Party

Selv om oppstarten av det akademiske året i Ungarn er rett rundt hjørnet, har de ansatte ved SZFE gjort det klart at de ikke kommer til å sette i gang med undervisning før universitetsmiljøets krav, blir møtt. Det er satt opp fem krav, som oppsummert innebærer

  • Garanti for universitetets frihet når det kommer til undervisning
  • Demokratiske valg i universitetsmiljøet av rektor og fakultetsoverhoder
  • Reversere endringene gjort i sammensetningen til styret
  • Selvstyre basert på demokratiske prinsipper innad i universitetsmiljøet når det gjelder intern drift
  • Garanti for at den økonomiske støtten til universitetet ikke blir redusert.

Demonstrasjonene har også ført til okkupasjon av universitetsbygningen av en gruppe studenter, som har ført til at viserektoren besluttet å utsette den offisielle registreringsfristen for studenter ved universitetet til 13. september. Viserektoren understreker likevel at det akademiske året ikke vil kunne settes i gang så lenge situasjonen er like uholdbar som på det nåværende tidspunkt.

Saken har høstet internasjonal oppmerksomhet, og SZFE har fått støtteerklæringer fra profilerte personer i filmmiljøet, akademiske institusjoner og fagforeninger. Likevel har den ungarske regjeringen så langt ikke beveget seg noe nærmere å imøtekomme kravene til universitetsmiljøet og demonstrantene. Konflikten er altså langt ifra over, og bare tiden vil vise hva denne saken kan ha å si for den akademiske friheten i Ungarn. På nåværende tidspunkt er det likevel oppløftende og inspirerende å se engasjementet saken har forårsaket, også utenfor det aktuelle universitetsmiljøet. Akademisk frihet er unektelig en essensiell komponent i et fungerende demokratisk samfunn, og er derfor noe som berører oss alle i en eller annen form, uansett om man er tilknyttet et universitet eller ikke.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *