Å være hjemløs under en pandemi

0 kommentarer
 
 

De siste to månedene har mennesker over hele verden blitt anbefalt å praktisere sosial distansering og holde seg hjemme i så stor grad som mulig. Men hva gjør man så om man ikke har et hjem å gå til?

(iEuropa i Budapest)

Uteliggerforbudet i Ungarn

I 2018 var det omtrent 30 000 hjemløse i Ungarn, hvorav majoriteten holdt til i hovedstaden Budapest. Som en respons til dette innførte regjeringen i oktober 2018 et nasjonalt forbud mot å bo på gata. Regjeringen fremstilte det som at hensikten var å få flere hjemløse inn på herberger for deres egen beskyttelse, men også for å skjerme «vanlige mennesker» fra de hjemløse.

Forbudet innebærer at en person som blir tatt i å bo på gata kan få inntil tre advarsler fra politiet, før vedkommende kan bli pålagt samfunnstjeneste, bøter eller fengselsstraff. Loven tiltrakk seg negativ internasjonal oppmerksomhet, men gjelder likevel den dag i dag. På tross av dette trenger man ikke å lete lenge for å finne store mengder av mennesker som fremdeles bor permanent på gata i Budapest.

Hvorfor velger folk så å bli boende på gata selv med mulig fengselsstraff hengende over seg? Svaret er selvfølgelig sammensatt, men en av de viktigste grunnene ser ut til å være tilgjengeligheten og standarden til herbergene. På tidspunktet forbudet ble innført var det langt fra nok plasser på herbergene til å huse alle de hjemløse; kapasiteten var estimert til et sted mellom 10 000 og 19 000. Derfor er herbergene ofte overfylte, har dårlige hygieniske forhold og fremstår ikke nødvendigvis som noe bedre alternativ enn å bo på gata.

 

Hjemløse spesielt utsatt

Gergely Karácsony. Foto: Elekes Andor/Wikimedia Commons

Da de fleste ble nødt til å holde seg hjemme som følge av pandemien, ble det ekstra tydelig hvem som ikke hadde denne muligheten. Situasjonen er problematisk både for sikkerheten til disse menneskene og for forsøket på å stanse spredningen av koronaviruset. Majoriteten av den hjemløse befolkningen i Budapest er eldre mennesker med dårligere helse enn gjennomsnittet. Dermed er de en del av risikogruppen for å utvikle alvorlige symptomer ved smitte. Det faktum at de har få eller ingen muligheter til å isolere seg kan også bidra til økt spredning av viruset.

På bakgrunn av dette annonserte Budapests ordfører Gergely Karácsony i midten av mars at kapasiteten ved byens herberger for hjemløse skulle utvides. Dette løste likevel ikke problemet fullstendig, ettersom herbergene fremdeles er overfylte og det fortsatt er dårlige hygieniske forhold. Dessuten er gjennomtrekket av beboere fortsatt høyt. Ikke ideelle forhold for å forhindre smittespredning, med andre ord.

I slutten av april kom meldingen om de første bekreftede tilfellene av koronasmitte på et herberge. En beboer hadde blitt testet for koronaviruset på et av byens sykehus og sendt tilbake til herberget før resultatet var klart. Det har siden blitt meldt om at viruset også har blitt identifisert ved andre herberger.

Når vi ser dette i sammenheng med at majoriteten av hjemløse er i risikogruppen for å utvikle alvorlige symptomer ved smitte, står vi igjen med et nokså dystert bilde av situasjonen denne gruppen nå befinner seg i.

 

Sosial distansering er et privilegium

Situasjonen til de hjemløse i Budapest er bare ett eksempel på hvordan koronaviruset, som sykdommer generelt, går hardere utover de med lavere sosioøkonomisk status. Uansett hvor kjedelig eller vanskelig det kan oppleves å leve etter anbefalingene om å holde seg hjemme, er muligheten til å følge – og beskyttes av – disse restriksjonene i bunn og grunn et privilegium.

Det er flere grupper i samfunnet som ikke har mulighet til å isolere seg for tiden. Helsepersonell, butikkansatte og de som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra er blant dem som oftest omtales. De gjennomgående oppfordringene om at andre må bli hjemme for å skjerme disse gruppene er absolutt på sin plass. Men hvis vi virkelig skal snakke om å skjerme andre og redde liv, er også de som ikke har et hjem en naturlig, men ofte glemt, gruppe som trenger beskyttelse.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *