Hva skjer i Europa?Politikk

Akademisk frihet begrenses stadig i Ungarn – Regjeringens konflikt med CEU

Akademisk frihet begrenses stadig i Ungarn – Regjeringens konflikt med CEU

Institusjonene for høyere utdanning i Ungarn er for de fleste nordmenn kanskje best kjent for gode muligheter til å studere medisin. En side av høyere utdanning i Ungarn som ikke er like godt kjent, er at regjeringen de siste årene på flere måter har gått inn for å begrense den akademiske friheten ved landets universiteter. Et av universitetene dette har gått hardt utover, er Central European University.

En konsekvens av loven vedtatt i 2017 som angår ungarske universiteters juridiske identitet, har Central European University (CEU) fra starten av det akademiske året 2019/2020 sett seg tvunget til å flytte store deler av sin virksomhet ut av Ungarn. Selv om loven ikke nevner CEU direkte, har det vært tydelig at det er nettopp dette universitetet som ville merke konsekvensene. Loven førte til en rekke demonstrasjoner i Budapest, i tillegg til støtteerklæringer fra utdanningsinstitusjoner og enkeltindivider verden over, da den jevnt over ble sett på som et angrep på akademisk frihet.

Den ungarske regjeringen har på sin side forklart loven som nødvendig på grunn av et rent juridisk problem ved universitetet, kort oppsummert at universitetet har en todelt juridisk identitet, en ungarsk og en amerikansk, og gir dermed to vitnemål til sine uteksaminerte studenter – ett ungarsk og ett amerikansk – ved fullførte studier. Ett av regjeringens argumenter er at dette gir studenter ved CEU en urettferdig fordel ovenfor studenter som uteksamineres ved andre universiteter i Ungarn. Likevel skal man ikke lete lenge før man ser at denne saken er mer komplisert enn som så, og at regjeringens motivasjon til å gjøre CEUs virksomhet i Ungarn vanskelig ikke utelukkende handler om vitnemålene universitetet gir ut.

CEU ble grunnlagt i Budapest i 1991 av ungarsk-fødte George Soros, som migrerte ut av landet etter andre verdenskrig, etablerte seg i USA og senere ble en av verdens rikeste menn. Soros har dedikert store deler av sin formue til filantropiske prosjekter, som hovedsakelig har siktet seg inn imot tidligere kommunistiske land, deriblant Ungarn, med målet om å bidra til og styrke utviklingen av åpne samfunn. «Åpne samfunn» innebærer i denne konteksten samfunn hvor demokrati og toleranse for ulike meninger står sentralt, og hvor ingen aktører i samfunnet skal ha monopol på sannheten. CEU var nettopp et slikt prosjekt, hvor tanken var at universitetet skulle bli en prototype på et åpent samfunn, i tillegg til å heve nivået for høyere utdanning i landet. Den ideologiske grunnmuren Soros bygget CEU på var altså drastisk ulik i tilnærming fra ideologiene som hadde dominert Ungarn i flere tiår tidligere på 1900-tallet, og universitetet ble i løpet av kort tid anerkjent som et av Ungarns beste.

Så, hva skjedde? Det er nærmest umulig å snakke om denne saken uten å nevne at det personlige forholdet mellom to sentrale aktører i saken, Soros og Ungarns statsminister, Viktor Orbán, har vært relativt anspent de siste årene. Likevel er det også informativt for saken å se litt nærmere på de ulike verdensbildene de to aktørene, og institusjonene de representerer, forsøker å fremme. Selv om begge institusjonene fremstiller seg som forkjempere for demokrati, er deres syn på hva et demokrati innebærer ganske ulik. Orbán har selv omtalt Ungarn som et «illiberalt demokrati», hvor hans argument for en slik tilnærming er at det illiberale er det mest effektive for å beskytte et lands grenser, kultur og verdier. Ungarns kultur og verdier blir i dette tilfellet først og fremst sett på som kristen kultur og kristne verdier. Soros har som nevnt bygget CEU på ideen om et åpent samfunn, og dette innebærer i tillegg til de tidligere nevnte kvalitetene blant annet åpenhet for globalisering, og dermed åpenhet for tilstedeværelsen av mange ulike kulturer og verdisett. I og med at det er en utdanningsinstitusjon vi snakker om, blir dette verdensbildet nødvendigvis fremmet i universitetets fokus når det kommer til felt for undervisning og forskning.

De personlige disputtene mellom Orbán og Soros kan ikke ignoreres – men det sier seg selv at disse to verdensbildene på et høyere nivå er vanskelige å konsolidere. Samtidig er det en åpenbar forskjell på institusjonene i maktposisjon, hvor regjeringen nødvendigvis har mer gjennomslagskraft når det kommer til hvordan landet skal drives enn den delvis utenlandskregistrerte utdanningsinstitusjonen. Det som gjør hele denne situasjonen problematisk kan på sett og vis kokes ned til at det kan tolkes som om regjeringen har brukt sin maktposisjon til å forsøke å dytte en institusjon, som fremmer et verdensbilde den er uenig i, ut av landet. Det er her problemet angående akademisk frihet kommer inn, som igjen er en stor del av grunnen til at saken har fått såpass mye oppmerksomhet siden 2017.

Per i dag har CEU startet opp sitt nye campus i Wien, som majoriteten av universitetets programmer har blitt flyttet til. Samtidig har noen av programmene hatt mulighet til å bli værende i Budapest, og vil drives videre som før. Den ungarske regjeringen har fremhevet at sistnevnte punkt må være et bevis på at hele saken har vært et politisk stunt fra Soros’ side. CEUs rektor, Michael Ignatieff, forklarer det som at selv om universitetet så seg nødt til å flytte store deler av sin virksomhet ut av landet, vil de fremdeles gjøre det de kan for å bidra til akademisk frihet i Ungarn, og vil dermed la de programmene de får lov til å beholde i Budapest bli værende der.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *