En ode til Schengen

0 kommentarer
 
 

Samle eder, kamerater! Jeg har oppdaget en sensasjonell skatt! Veien til frihet, frelse og mirakler. Ikke så godt skjult, men likevel så spektakulær som bare slike skatter kan være. Jeg har oppdaget Schengen-avtalen.

Schengen-avtalen er et av nåtidens mest aktuelle virkemidler. Det kan tas mange debatter om ulike aspekter ved Schengen-avtalen, og de skal jeg ikke legge opp til – men én ting vil jeg med dette understreke: Aldri før har man på samme måte hatt en samarbeidsavtale som skaper slik reisefrihet. Særlig aktualiseres dette av den felles europeiske innstrammingen etter flyktningkrisen som har herjet de siste årene. Man danner seg en felles yttergrense, og har på mange måter tatt et prinsipielt skritt mot verdensomspennende samling og samarbeid. En slik indre reisefrihet knytter medlemslandene tettere sammen, gjør forskjeller blir mindre og mulighetene nært endeløse.

Aldri har muligheten for søken, selvfornyelse og oppdagelse vært mer tilgjengelig enn i dag. I realiteten ligger det en helt ny verden fylt med kultur rett utenfor døren – alt man trenger å gjøre er å ta for seg med begge hender og hoppe i det.

Hva betyr dette i praksis? For meg har det betydd at det å sette seg på et tog, fly eller i en bil på tvers av landegrenser gjøres mye lettere. Til tross for at myten om at man med dette skal kunne legge passet igjen for å dra på Interrail ikke er helt treffende, blir dørstokkmila mye mindre. Alle borgere er pålagt krav om personidentifisering, og i noen land (herunder Norge) er eneste godkjente kontrolldokument pass. I realitet innebærer imidlertid Schengen at man som hovedregel reiser fritt, uten inngående personkontroll – dermed, ingen systematisk passkontroll etter harryhandel i Sverige. Det betyr at jeg, for besøk i majoriteten av land, slipper å søke visum for kortere opphold. Det betyr også anvendelse av like kontrollregler, og dermed økt forutberegnelighet og trygghet.

Schengen har for meg endt med å bety mye mer enn bare forenklet reising. Schengen har gitt meg venner i land over hele verden. Schengen har gitt meg muligheten til å fordype meg i en rekke kulturer, høre historiene til mennesker jeg aldri ellers ville truffet og ikke minst en unik mulighet til å tilegne meg kunnskap om verdens kriker og kroker. Alt tatt i betraktning er muligens det viktigste Schengen har gitt meg muligheten til selvrealisering og lære. Gjennom alle disse opplevelsene har jeg blitt gjort mer selvbevisst. Jeg har utviklet nye perspektiver, blitt mer takknemlig og ydmyk.

Jeg har blitt tryggere på meg selv. Jeg har gjort ting jeg tidligere aldri kunne forestille meg å gjøre. Jeg har lagt igjen deler av meg selv i en rekke land jeg aldri hadde forestilt meg å noen gang skulle få mulighet til å besøke – og dette med den største glede.

Budskapet mitt er som følger: Se verden, vær spontan og ta et skritt utenfor komfortsonen din. Frykt ikke det ukjente, for det er ikke trusselen. Trusselen er likegyldighet og fremmedfrykt. Å reise er konstant å lære. Om verden, andre og ikke minst seg selv. Schengen har gjort det lettere enn noen gang – så hva er det å vente på?


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *