– Jeg håper vi vil se EU som et sterkere fellesskap

0 kommentarer
 
 

Hvilke utfordringer står EU ovenfor i dag? Og hvordan vil Europa se ut i 2030?

I tur og orden har lederne av ungdomspartiene svart på våre spørsmål om dagens og morgendagens Europa. KrFUs leder Ida Lindtveit får æren av å avslutte stafetten.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

– Europas største utfordring fremover er å vise hvilke gevinster det ligger i samarbeid også i krevende saker. Fravær av en felles offentlighet, større grad av ulikhet og stor andel arbeidsledighet gir grobunn for nasjonalisme og populisme ettersom avstanden mellom politikere og enkeltmennesker vokser.  Et EU der enkeltland isolerer seg og nekter å være med på felles vedtak og byrdefordeling i krevende spørsmål kan på kort sikt virke positivt for det enkelte landet, men på sikt vil det ødelegge samarbeidet og tilliten mellom landene.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

– Like reguleringer for lik konkurranse er i utgangspunktet veldig bra og riktig. Samtidig har reguleringsiveren til dels godt for langt, noe som bidrar til å svekke EUs legitimitet både iNorge og andre EU-land. Jeg ville derfor tatt en kritisk gjennomgang av reguleringene og sett på hvilke reguleringer som ikke er nødvendige. EU er bygget på subsidiaritetsprinsippet, men dette kommer sjeldent frem. Det er også en stor utfordring å følge dette prinsippet når det er så store forskjeller mellom medlemslandenes utgangspunkt.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

– Jeg tror det ville vært et samarbeid mellom landene, men større bruk av ulike bilaterale avtaler. Jeg tror også det ville vært enda større forskjeller mellom de europeiske landene, spesielt mellom Øst- og Vest-Europa. Den internasjonale klimapolitikken hadde helt klart vært svekket uten EU.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?

– Mye avhenger av hvilken effekt Brexit får for de andre Europeiske landene. Jeg håper vi vil se et EU som et sterkere fellesskap med ytterligere integrasjon og felles politikk i viktige spørsmål som for eksempel klima og flyktninger. Samtidig kan Brexit også ha den effekten at det blir et EU mer à la carte, der hovedfokuset retter seg mer mot handel og økonomi fremfor samarbeid på politiske spørsmål der medlemslandene har ulike interesser.

(Foto: Gunnhild Sørås)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *