– Jeg tror og håper dagens EU blir reformert til det bedre

0 kommentarer
 
 

25. mars i år fylte EU-samarbeidet 60 år. Samtidig er unionen inne i en brytningstid, med Storbritannia på vei ut. Med dette som bakteppe er det igangsatt en diskusjon rundt hvordan samarbeidet skal utvikle seg i tiden fremover.

Vi har derfor spurt våre fremste ungdomspolitikere hva de tenker om europeisk samarbeid, hvordan de ville endret EU og om de kan se inn i glasskula og spå hva EU vil være i fremtiden.

Nå har turen kommet til FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

Det er spesielt to ting som er utfordrende for Europa i dag – Asyltilstrømning og fremveksten av nasjonalisme. Asyltilstrømningen har mange aspekter ved seg, men det er viktig at alle europeiske land jobber sammen for å fjerne IS, og oppnå fred og stabilitet i Midtøsten.

De siste årene har vi sett flere partier som er nasjonalistiske i retorikk og politikk med økt oppslutning. Dette skyldes nok delvis at folk føler at det er en elite som styrer i Brussel og at man gang på gang blir overstyrt av dem. Europa bør derfor satse på «back to basic», mindre byråkrati, mer handel og mindre overstyring.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

Da ville jeg fått til en holdningsendring i EU, mindre reguleringer og mer fokus på handel i og utenfor EU.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

Jeg er usikker på hvor stor forskjell det ville ha vært, men det ville sannsynligvis vært mye handel mellom alle statene også uten EU, ettersom handel er til stor nytte for statene. Det er det som er så fantastiske med markedet, mer handel gir mindre konflikter og mer frihet.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?

Jeg tror og håper dagens EU er reformert til det bedre, mindre makt og mindre styring. Dette kan føre til at flere stater ønsker å bli medlemmer, for alt vi vet kan Storbritannia banke på døren og kanskje euroen hører hjemme i historebøkene og hos myntsamlere.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *