– Nasjonale politikere må slutte å skylde på EU når de mislykkes

1 kommentar
 
 

Utviklingen det siste året er det få som kunne forutse. Donald Trump bruker sitt presidentskap på å trekke USA fra internasjonale avtaler, Storbritannia er på vei ut av EU og Frankrike har fått en president som for et år siden var ukjent for de fleste. Globalisering har mange steder blitt et fyord, mens nasjonalisme tildels har fått et comeback.

Samtidig som dette har skjedde har EU tatt initiativet til en diskusjon rundt hva unionen skal være i fremtiden.  Det er lansert fem scenarioer, hvor det i grove trekk blir diskutert om man skal samarbeide mindre, like mye eller mer enn hva man gjør i dag. Selv om Norge ikke er med i EU, vil en endring av samarbeidet påvirke oss.

Vi har derfor spurt noen av våre fremste ungdomspolitikere de samme fire spørsmålene om hva de tenker om samarbeid og Europas videre utvikling.

Først ut er Unge Venstres leder Tord Hustveit.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

Europa stå overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Arbeidsledigheten er fortsatt høy blant unge, tilliten til politiske institusjoner er for lav, vi har ikke greid å møte flyktningkrisen på en god måte, og vi skal kutte klimagassutslippene raskt frem mot 2030.

Svaret på flere av disse utfordringene er tettere samarbeid, samtidig må vi ta inn over oss at det er krevende å få til en tettere politisk integrering uten å øke legitimiteten til EU systemet. Det finnes ingen enkel måte å bygge tillit til politiske institusjoner, men det er noen grep vi kan ta.

For det første må nasjonale politikere slutte å skylde på EU når de mislykkes med å gjennomføre egen politikk. I tillegg må europeiske politikere bli flinkere til å tenke gjennom om det de vedtar er noe som kunne vært løst nasjonalt. Målet må alltid være at beslutningene tas på et lavest mulig nivå og at EU konsentrerer seg om de utfordringene som er overnasjonale og som best løses gjennom samarbeid.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

Jeg ville gått gjennom EUs flyktningpolitikk for å få på plass et system med raskere saksbehandling og en fordeling av flykninger som skal bosettes mellom alle landene i EU.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

Dersom EU ikke så dagens lys tror jeg vi ville sett mange mindre avtaler som regulerer ulike sektorer og utfordringer som går på tvers av landegrenser. Bare se på EUs vanndirektiv som regulerer vannkvalitet, dersom vi ikke hadde hatt direktivet ville land som deler vassdrag måtte forhandlet bilateralt om fiske, vannkraft og vannkvalitet. Det er et mer konfliktfylt og uoversiktlig Europa hvor de store landene ville bestemt mer.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?

Jeg tror integrasjonen kommer til å fortsette på områder som innvandring, klima, personvern og sikkerhet, men at det kan være medlemsstatene får tilbake makt på andre områder. Jeg tror ikke vi kommer til å se et EU som er dramatisk annerledes enn det vi har i dag, men at det på samme måte som tidligere skjer en gradvis utvikling for å møte de utfordringene vi står overfor i Europa.


1 kommentar

  • Johan A. Røse sier:

    Hvis EU ikke hadde eksistert etter 2. verdenskrig, tilsier historien at vi igjen hadde hatt en krig!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *