– Jeg ville flytte beslutningene i EU nærmere folk flest

0 kommentarer
 
 

Vi har spurt våre fremste ungdsompolitikere om hva de tenker om europeisk samarbeid og EU. Tidligere har vi hørt fra Tord Hustveit fra Unge Venstre og Bjørn-Kristian Svendsrud fra FpU.

Nå har turen kommet til Andrea Sjøvoll fra Sosialistisk Ungdom.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

– Jeg mener de største utfordringene Europa står overfor i dag og fremover er flyktningkrisen, manglende troverdighet som samlende prosjekt og demokratisk forankring.

Flyktningkrisen:
Europa har stått overfor verdens største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig og EU kunne spilt en viktig rolle for å løse krisen, men har ikke klart det på en god måte. Europa burde kunne samles rundt en humanitær flyktningpolitikk, men velger heller å øke avstanden mellom festning Europa og resten av verden. Vi ser at nasjonalistiske bevegelser vokser frem i Europa, grensene stenges og flyktninger møter vold og rasisme. Dette er ikke Europa verdig!

Manglende troverdighet på å være samlende:
EU har alltid påstått å være et samlende prosjekt for hele Europa. Når stadig flere land i offentligheten diskuterer å forlate EU, skaper dette et bilde av et EU som ikke er så samlende som man har gitt inntrykk av tidligere. Debatten setter fingeren på mye av det som er kritikkverdig med unionen som folk reagerer på. Dette må enten løses med en reformering av EU eller at nye avtaler inngås utenfor dagens system.

Demokratisk forankring:
For mange virker allerede folkevalgte på Stortinget fjernt, og da er Europaparlamentet enda fjernere. Når befolkningen i medlemslandene ikke har innsyn i beslutninger som tas er det heller tvilsomt. TTIP- og TISA-avtalene er eksempler på hvordan forhandlinger og beslutninger tas over hodene til folk og EU blir et udemokratisk prosjekt. Man er nødt til å bringe de demokratiske prosessene nærmere folk flest, blant annet gjennom offentlige debatter i medlemslandene.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

– Hvis jeg kunne endret én ting med dagens EU ville det være å flytte beslutningene i EU nærmere folk flest. Dersom direktivene fra EU ikke var påtvunget medlemslandene og implementeringen var frivillig for statene tror jeg oppslutningen for EU blant folk ville vært større.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

– Europa hadde nok sett ganske annerledes ut dersom EU ikke hadde blitt etablert, en del i en positiv retning. De ulike medlemsstatene ville hatt en mer selvstendig politikk og rom for å utforme ulike politikkområder slik de selv ønsker. Jeg tror i tillegg det ville vært betraktelig mindre sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?  

– Det kommer an på hvordan vi takler dagens utfordringer. De sterke nasjonalistiske kreftene som vokser frem i dag må vi møte med sterke reaksjoner. Da er vi avhengige av at vi løser flyktningsituasjonen på en human og rettferdig måte.

I 2030 håper jeg jo at EU og EØS er erstattet med nye, demokratiske handelsavtaler som fører til anstendig arbeidslivspolitikk og ambisiøs klimapolitikk.

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *