Europa på besøk i Trøndelag

0 kommentarer
 
 

21. til 29. april samlet flere hundre europeiske ungdommer seg i Norge for å diskutere europeisk politikk. Temaer som radikalisering, urfolks rettigheter, økonomiske forskjeller, matsikkerhet, mental helse, romfart, pressefrihet, transseksuelles rettigheter og fiskeripolitikk ble diskutert både innad i ulike komiteer, og i plenum gjennom en «general assembly» de to siste dagene av konferansen.

Fornøyde europeere utenfor Røros kirke. Foto: European Youth Parliament (EYP)

Fornøyde europeere utenfor Røros kirke. Foto: European Youth Parliament (EYP)

Hvorfor var så 300 ungdommer fra 36 ulike europeiske land i nettopp Norge? Europeisk ungdomsparlament (EYP) samler ungdommer tre ganger i året for omfattende internasjonale konferanser, der deltakere fra organisasjonens medlemsland som har kvalifisert seg for denne internasjonale samlingen møtes for å diskutere utfordringer Europa står overfor. Vårkonferansen for 2017 hadde blitt tildelt tre prosjektledere fra EYP Norway, og etter to år med intensiv jobbing stod de klare for å ta imot et stort antall internasjonale gjester.

Konferansen begynte med tre dager på Røros, der deltakerne fikk oppleve ekte norsk snøvær. Med opplevelser som reinsdyr til middag, sosialt samvær i lavvo, en joik skrevet spesifikt til konferansen og felespill i Røros kirke ble deltakerne fra 36 ulike land i Europa introdusert for norsk kultur på mange ulike måter.

Deltakerne fikk også ta del i hverandres kultur i løpet av konferansen. Gjennom «EuroVillage», der alle presenterte mat, dekorasjoner, klær og musikk fra sine respektive hjemland ble mangfoldet i europeisk kultur understreket. Å gå gjennom et rom på en kulinarisk reise i Europa ble en spesiell opplevelse for mange. På «EuroConcert», som fant sted i Trondheim, var det musikk som stod i fokus, men en rekke innslag av både klassisk og moderne musikk fra ulike hjørner av vårt kontinent.

Foto: Maša Memedović

Foto: Maša Memedović

Likevel fant nok den største kulturutvekslingen sted gjennom diskusjoner og debatt rundt de ulike temaene. Ved å gå gjennom teambuilding, arbeid i komiteer og så en plenumsdebatt blir man utfordret til å se forbi en utfordring slik den kanskje ser ut fra sitt eget ståsted. Deltakerne måtte sette seg inn i hvordan situasjoner kan se ut fra ulike kanter av Europa, og slik utvide sitt perspektiv og sin horisont.

Temaene som ble diskutert ser veldig ulike ut fra ulike ståsteder i Europa. Økonomiske forskjeller er en viktig og aktuell problemstilling i Norge, men kanskje en enda viktigere problematikk i land som Hellas og Romania. Transseksuelles rettigheter ser veldig annerledes ut i Russland enn de gjør her hjemme, og temaet pressefrihet har en helt annen betydning for ungdommer fra land som Polen. Ved å åpne opp for dialog over landegrenser blir ungdom utfordret på en ny og grensesprengende måte. Deltakerne tar så med seg sine erfaringer hjem til sine skoler og universiteter, der disse igjen får ringvirkninger.

Foto: Solène Hababou

Foto: Solène Hababou

Europeisk ungdomsparlament (EYP) ble grunnlagt i Frankrike i 1987 som et skoleprosjekt. Det er en organisasjon som drives av og for ungdommer, med formål om å samle unge fra hele Europa for å diskutere ulike problemstillinger. Med ca. 600 ulike arrangementer hvert år, der ca. 35 000 ungdommer deltar, er EYP den største uavhengige organisasjonen som står for politisk utdanning i Europa.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *