Europa i endring

0 kommentarer
 
 

Hvordan skal Europa se ut i fremtiden? Dette spørsmålet vil mange europeere ta stilling til i løpet av året. Det skal vi også gjøre i Norge.

2017 er et stort og viktig valgår. I Nederland gikk velgerne til urnene 15. mars, Frankrike skal velge ny president i løpet av våren, og Storbritannias statsminister Theresa May overasket de fleste da hun annonserte at et nytt britisk parlament skal velges 8. juni. Til høsten er det også stortingsvalg i Norge og forbundsdagsvalg i Tyskland.

Flere av disse valgene blir fremstilt som veivalg. På den ene siden står det kjente og etablerte. Dette er de store partiene og tankene som har dominert Europa de siste tiårene. På den andre siden har nye løsninger og alternativer dukket opp. De nye kreftene ønsker store forandringer i samfunnet og vil bort fra politikken som har vært ført i EU og deres medlemsland.

Dette er naturligvis en forenkling av bildet. Hvert valg og hvert land er forskjellig. De har forskjellig politiske systemer, ulike saker preger valgkampene og de nye politiske bevegelsene ønsker ikke det samme overalt.  Likevel kan vi se likhetstrekk. Det gjelder skepsis til europeisk samarbeid, ønske om mer nasjonal kontroll og en langt strengere innvandringspolitikk.

Det kan virke som stadig flere velgere vil bort fra det etablerte, og velger ulike veier fremover. Hva kommer dette ønske av? Hva er det de vil bort fra og hvor vil de hen?

Dette er noe av det vi skal se nærmere på i ukene som kommer.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *