Konrad Adenauer: Den gamle mannen som endret Europa

0 kommentarer
 
 

Få, om noen, har hatt like stor betydning for Europas etterkrigshistorie som tyskeren Konrad Adenauer. Han ledet gjenoppbyggingen av Vest-Tyskland etter andre verdenskrig og var avgjørende for at europeiske land valgte samarbeid. At han skulle få denne rollen var langt fra selvsagt.

Konrad Adenauer ble født i den tyske byen Köln i 1876. Hans oppvekst var preget av en sterk katolsk tro. Som ung var han en pliktoppfyllende og dyktig student. Han studerte jus ved universitet i Freiburg, var to semestre i München, før han flyttet videre til Bonn og senere til Berlin.

26 år gammel vendte han tilbake til hjembyen Köln og startet å jobbe i et advokatfirma. Men det var politikken Adenauer skulle dedikere sitt liv til.

Den politiske karrieren startet i 1904 med innmeldelse i Det tyske Sentrumspartiet. I likhet med Adenauer hadde partiet et katolsk verdigrunnlag. I 1909 ble han varaordfører i Köln, åtte år senere, i 1917, ble han ordfører. Han var en svært populær og satt i ordførerstolen helt frem til 1933, da han ble avsatt av nazistene.

Nazimotstand og tøffe krigsår
Adenauer markerte sin nazimotstand ved å nektet å ta Hitler i hånden, noe som ble oppfattet som en stor fornærmelse og provokasjon. Det var denne episoden som gjorde at han ble avsatt. Hans motstand gjorde han til et hatobjekt for regimet og årene som fulgte ble tøffe for den vingeklippede politikeren. Han ble fratatt alle muligheter til å være politisk aktiv og satt i 1934 en kortere periode i fengsel. Under krigsårene levde han sammen med familien sin like utenfor byen Bonn, noen mil sør for Köln.

Høsten 1944, da krigen var inn i en avsluttende fase, ble Adenauer på nytt pågrepet. Han var mistenkt for å ha vært delaktig i det mislykkede attentatforsøket på Hitler, som hadde funnet sted i juli samme år. I flere måneder ble han da holdt fanget av Gestapo.

Da krigen endelig tok slutt ble Adenauer gjeninnsatt som ordfører i Köln. På denne tiden var Tyskland blitt delt inn i fire soner. Sonene ble kontrollert av Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA. Köln lå i den britiske sonen.

Som ordfører var ikke Adenauer bare fornøyd med britene, og de var heller ikke fornøyd med at han kritiserte dem. Misnøyen førte til at Adenauer ble avsatt som ordfører etter bare noen måneder.

«Den gamle mannen»
Fremfor å trekke seg tilbake ble han aktiv i det nyetablerte og kristendemokratiske paritet Christlich Demokratische Union (CDU). Han hadde rukket å bli 70 år gammel, og det var da hans politiske karrière virkelig skulle ta av.

Han klatret raskt oppover i partisystemet. Først som leder av CDU i Rhineland, deretter i hele den britiske sonen. Høsten 1949 ble han den første valgte tyske kansler etter andre verdenskrig. Dette er en stilling han beholdt i 14 år. I denne perioden var han i tillegg utenriksminister i fire år. Hans høye alder gjorde at han fikk kallenavnet «Den gamle mannen».

Adenauer fikk oppgaven med å lede gjenoppbyggingen av Vest-Tyskland etter andre verdenskrig. Øverst på agendaen var å bygge solide demokratiske institusjoner og legge grunnlaget for økonomisk vekst og stabilitet. Et viktig moment var å skape tette og gode bånd til omverdenen, og da først og fremst det frie vesten.

Et nytt Europa
Adenauers ønske om et nytt Europa ble delt av flere, og særlig viktig var de to franskmennene Jean Monnet og Robert Schuman. Frankrike, som i århundrer hadde vært en hovedfiende for Tyskland, skulle bli en nær samarbeidspartner. For å unngå flere kriger ville de to stormaktene gi fra seg nasjonal suverenitet og knytte seg tettere sammen enn hva noen land hadde gjort tidligere.

Den franske utenriksministeren Jean Monnet og Konrad Adenauer. De blir sett på som to av arkitektene bak det moderne Europa.

Den franske utenriksministeren Jean Monnet og Konrad Adenauer. De blir sett på som to av arkitektene bak det moderne Europa.

Det første store steget ble tatt i 1951, da Paris-traktaten ble signert og med det Det europeiske kull- og stålfellesskap etablert. I tillegg til Frankrike og Vest-Tyskland ble Belgia, Italia, Nederland og Luxembourg med på laget. De seks landene valgte frivillige å gi fra seg kontroll over sine kull- og stålindustrier, to av datidens viktigste industrier. Fra nå av utgjorde de seks ett marked, under en felles overnasjonal kontroll.

Konrad Adenauer spilte en avgjørende rolle for å få til dette samarbeidet. Det var lange drakamper både på hjemmebane i Vest-Tyskland og med de andre landene. Men man hadde, ved å være villig til å gi for å kunne ta, klart å komme til enighet.

Roma-traktaten
Samarbeidet fungerte godt, og det var et gjensidig ønske om å utvikle det videre. Igjen var Adenauer sentral. Kun seks år etter signeringen av Paris-traktaten ble en ny traktat signert, denne gangen i Roma.

25. mars 1957 ble traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (EEC) signert på Capitolhøyden i den italienske hovedstaden. Der var selvsagt Adenauer på plass for å sette sitt navn på dokumentet han hadde vært med å forhandle frem.

Traktaten skapte et fellesmarked for varer, tjenester, mennesker og kapital, kjent som de fire friheter. Nasjonal favorisering skulle med det være en saga blott. Dette er fremdeles grunnsteinen i EU, som er en videreutvikling av samarbeidet som ble skapt i Roma for 60 år siden.

De siste årene
Samme året som Roma-traktaten ble signert fikk Adenauer og hans CDU 50,2 prosent av stemmene ved valget i Vest-Tyskland. Med det var han klar for sin tredje kanslerperiode. I denne perioden ble forhold til Øst-Tyskland og Sovjet dårligere, noe som toppet seg med byggingen av Berlinmuren i 1961. Det forhindret ikke at Adenauer nok en gang ble gjenvalgt og dannet sin fjerde regjering samme høst. Han ble sittende i to år, før han som 87-åring gikk av i 1963.

Han var imidlertid ikke ferdig med politikken, og han satt som leder for CDU frem til 1966. Året etter døde Konrad Adenauer, 91 år gammel.

Store deler av sitt liv hadde han da brukt på å kjempe for det han trodde på: demokrati og samarbeid. For det arbeidet mottok han hyllest verden over og blir i dag husket som en av det forrige århundretallets fremste politikere.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *