Historie

Berlinernes store tap

Berlinernes store tap

Mot slutten av andre verdenskrig ble det et kappløp om å nå Berlin først. Fra øst kom Sovjetunionens Røde armé, fra vest kom de allierte styrkene, med USA og Storbritannia i spissen. For vinneren ville det være en enorm symbolsk seier, samtidig som de kunne da kunne ta over styringen av den tyske hovedstaden.

Sovjetunionen vant kampen, taperne ble berlinerne. Det spede forsvaret de tyske nazimyndighetene klarte å mobilisere etter seks år med krig, bestod blant annet av gamle menn og unge gutter ned i 14 års alderen. De var totalt underlegne de sovjetrussiske styrkene, både materielt og mannskapsmessig.

Berlins fall
Sluttangrepenene på byen ble innledet 16. april og avsluttet i løpet av et par uker. På den tiden ble 300.000 tyskere drept, halvparten sivile. Det samme gjorde rundt 80.000 sovjetiske soldater.

Berlin var bombet i stykker da krigen tok slutt våren 1945.
Berlin var bombet i stykker da krigen tok slutt våren 1945.

30. april tok Hitler og store deler av naziledelsen selvmord i en bunker under byen. Dagen etter ble det sovjetiske flagget heist på taket av riksdagsbygningen. Byen var da bombet sønder og sammen, rundt en million mennesker var hjemløse.

I månedene som fulgte ble tyske kvinner mer eller mindre systematisk voldtatt av sovjetiske soldater, bygninger plyndret, sivile drept og befolkningen terrorisert. Dette var prisen berlinerne måtte betale for Hitlers krigføring og forbrytelser.

Den delte byen
I juli 1945 ble Berlin delt inn i soner, som ble tildelt krigens seierherrer. Sovjetunionen fikk den største og østlige delen, kjent som Øst-Berlin. Sonene til Frankrike, Storbritannia og USA utgjorde Vest-Berlin.

Også Tyskland bel delt i to. Øst-Tyskland, som i realiteten ble kontrollert fra Moskva, ble et kommunistisk diktatur, mens Vest-Tyskland ble et fritt demokrati. Vest-Berlin lå da som en enklave midt i det lukkede Øst-Tyskland.

I årene som kom var forholdene så harde i Øst at mer enn tre millioner mennesker tok seg over til den andre siden. For å få en slutt på masseflukten bestemte kommunistregimet sommeren 1961 at det skulle settes opp en mur for å skille byen. Til da hadde det bare vært å gå fra den ene siden til den andre.

Byggingen av muren startet umiddelbart. I første omgang i form av piggtrådgjerder, senere fysiske murer, med minelagt område i mellom. De som forsøkte å ta seg over ble drept.

Hele tiden hadde Sovjetunionen sin klamme hånd over Øst-Tyskland og menneske som bodde der, helt frem til kollapsen i 1989.

Sovjets hyllest av seg selv

768px-Close-up_of_statue_in_Treptower_Park
En modig sovjetisk soldat redder et barn med den ene armen og knuser nazismen med den andre. Foto: Wikipedia Commons.

For ære de sovjetiske soldatene som falt i kampen om Berlin, ble det bygget en enorm minneplass i Treptower Park, hvor over 5000 fallene sovjetiske soldater ligger begravet. Den ble åpnet 8. mai 1949, på dagen fire år etter den endelige kapitulasjonen.

De voldsomme skulpturene og relieffene i den hundretusen kvadratmeter store parken viser tapre menn fra Den røde armé som redder barn, knuser nazismen og ofrer livet for sitt kjære moderland. Dette er akkompagnert med visdomsord fra Stalin selv, skrevet på russisk og tysk, slik at alle skal forstå.

Tyskland har forpliktet seg til å rådføre seg med Russland dersom de vil gjøre endringer i parken, derfor står den der slik den ble bygget. Den ble også renovert i 2004\3.

Nå, over 70 år etter, fremstår parken som et underlig minnesmerke. Å gå en tur i den er som å få et lite innblikk i en annen tid, som virker lengre unna enn hva den faktisk er. Dette er okkupasjonsmakten hyllest av seg selv i en by der deres soldater først voldtok, drepte og plyndret, før de deretter splittet byen med en mur og kontrollere den en delen med jernhånd i 45 år. Den forteller en historie som er en sterk kontrast til virkeligheten.

Kilder: SNL, Wikipedia

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.