Historie

60 år med samarbeid

60 år med samarbeid

En av de viktigste datoene i europeisk etterkrigshistorie er 25. mars 1957. Denne dagen signerte Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland avtalen som ville knytte dem sammen i et samarbeid verden aldri hadde sett maken til. Kun tolv år tidligere hadde flere av de samme landene vært i krig mot hverandre.

At de frivillig skulle legge fiendskap til side og velge samarbeid var ved slutten av andre verdenskrig smått utenkelig. Frankrike og Tyskland hadde da utkjempet tre kriger mot hverandre i løpet av en periode på under 80 år. Begge land led store tap og det var den gjensidige krigstrettheten som nå førte dem sammen.

Det første steget ble tatt 9. mai 1950. Da presenterte den franske utenriksministeren Robert Schuman en plan for hvordan Frankrike og Vest-Tyskland kunne samordne sine kull- og stålindustrier, under et overnasjonalt organ. Valget av kull og stål var ikke tilfeldig. Dette var industrier som avgjørende i opprustning og krigføring. Målet var å knytte landene sammen på en måte som ville sikre varig fred.

Alle land som ønsket var velkomne til å delta. Belgia, Italia, Nederland og Luxembourg slo til på det tilbudet. Året etter ble avtalen signert og stiftelsen av Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) var en realitet.

De seks landene ønsker raskt å utvide dette samarbeidet i en mer økonomisk retning. Tanken var å binde de nasjonale markedene sammen til ett fellesmarked, fritt for nasjonale hindre. Det skulle bli lettere å flytte, handle og etablere seg på tvers av landegrensene. Med det ville man skape økonomisk vekst og økt velstand.

Da Roma-traktaten ble signert på Kapitolhøyden i den italienske hovedstaden 25. mars i 1957 ble Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) etablert. Nå kunne franske bedrifter helt problemfritt selge sine varer i Belgia. Like enkelt kunne arbeidere fra Italia søke om jobb i Nederland. Det skulle ikke skilles mellom det som kom fra eget land og det som kom fra de fem andre landene. Aldri tidligere hadde land inngått et så tett samarbeid.

Denne perioden i europeisk historie vil vi ha et ekstra fokus på i tiden frem mot 60-års jubileet. Vi vil blant annet utforske hvordan det var å leve i Europa i tiden etter 2. verdenskrig, hvem de sentrale initiativtagerne til samarbeid var og hvorfor og hvordan de bestemte seg for å komme sammen.

Det er bare å komme med innspill, forslag til artikler og kommentarer på det vi skriver. Det kan gjøres her på nettsiden eller på vår Facebook-side.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *