ForbrukerHva skjer i Europa?

Ny avtale mellom EU og USA skal hindre at storebror ser deg

Ny avtale mellom EU og USA skal hindre at storebror ser deg

Ny avtale skal sikre at amerikanske myndigheter ikke snoker i EU-borgeres personopplysninger.

«EU-US Privacy Shield» høres kanskje mest ut som en ny superheltfilm. Men det er det altså ikke, snarere er det en avtale mellom EU og USA om trygg dataoverførsel. Avtalen, som ble signert 2. februar i Strasbourg, innebærer at opplysninger du og jeg gir fra oss på nettet ikke skal snokes i, spesielt ikke av myndighetene.

Ugyldig forgjenger
Den nye avtalen erstatter «Safe harbour»-avtalen, som ble erklært ugyldig av EU-domstolen i fjor høst. Den tidligere avtalen hadde da vært gjeldende i 15 år.

Saken dreide seg om personopplysninger som selskaper overfører fra EU til USA, og i hvilken grad amerikanske myndigheter kan få tilgang til disse opplysningene og dermed overvåke EU-borgere. Konklusjonen til domstolen var at avtalen ikke beskyttet godt nok mot overvåking.

Denne problematikken ble særlig aktuell etter at Edward Snowden avslørte at det amerikanske sikkerhetsetaten NSA drev masseovervåkning basert på opplysninger som ble gjort tilgjengelig av store selskaper som Facebook og Google. Det er dette EU-domstolen ville sette en stopper for.

For å sikre at data fremdeles kan overføres har EU og USA nå kommet til enighet om en ny avtale, som skal rydde opp i forgjengerens feil og mangler.

Ny mekanismer for å hindre overvåkning
Hva er det egentlig den nye avtalen tilfører? Den viktigste endringen er at EU vil ha mer kontroll over hvor godt amerikanske selskaper beskytter personopplysningene til europeere, og i hvilken grad amerikanske myndigheter har tilgang til disse opplysningene. Enkelt fortalt: Det skal ikke lenger være mulig med masseovervåkning av EU-borgere.

Det vil også bli kontrollert at selskapene som overfører data holder seg til avtalen. Dette skal sikres gjennom rutinemessige kontroller. Alle selskaper som ønsker å overføre data er nødt til å melde fra om det. Under Safe harbour var det snakk om opp mot 5000 selskaper, der i blant Google, Twitter og Facebook.

EU-borgere vil for første gang også få en mulighet til å klage dersom de mener at amerikanske myndigheter går for langt eller misbruker deres personopplysninger. I første omgang kan de da klage direkte til selskapet som sitter på opplysningene. Hvis ikke det fører frem skal det ifølge Věra Jourová, kommisær med ansvar for justis-, forbruker- og likestillingsspørsmål, være flere rimelige og lett tilgjengelige tvisteløsningsmuligheter.

Ikke alle er like fornøyde
Det er ikke alle som er like imponerte. De nye verktøyene for sikker dataoverføring har blant annet blitt stemplet som tannløse og det blir hevdet at de tilfører lite ny reell beskyttelse. Det er også blitt pekt på at den nye avtalen er vag og at det er langt fra klart hva alle nyvinningene innebærer og hvordan de skal gjennomføres.

Blant de kritiske røstene er den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC. I en uttalelse på sine nettsider gir de uttrykk for at den nye avtalen ikke går langt nok i å sikre at europeeres personopplysninger ikke blir misbrukt. De peker på at det største problemet er mangel på kontroll på amerikanske side, hvor det ikke er samme type datatilsyn som er vanlig i Europa.

Opplysningene om avtalen som til nå har kommet frem stammer for det meste fra kommisjonens egne pressemelding. Før sommeren vil den endelige avtalen bli lagt frem. Det vil forhåpentligvis gi oss svar på noen av spørsmålene som er blitt stilt.

For å få en avklaring på om denne avtalen er noe bedre enn sin forgjenger, er det heller ikke usanselig at det blir en ny runde i retten, så dette kan bli en lang prosess.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *