et bilde av parlamentet i beograd i serbia

Serbia starter forhandlinger med EU

0 kommentarer
 
 

Europaparlamentet sin utenrikskomite stemte torsdag fram resolusjoner om medlemskapsforhandlinger med Serbia og bedringen i Serbias forhold til Kosovo. Der berømmer de den positive utviklingen i forholdet mellom de to landene, og ber fem EU-land om å anerkjenne Kosovo.

Resolusjonen til europaparlamentet kommer etter at Serbia åpnet sitt første ‘kapittel’ i forhandlingene om EU-medlemskap. I medlemskapsforhandlingene blir ulike politikkområder delt inn i kapitler, og disse åpnes og lukkes etter hvert som man kommer til enighet. Det er i alt 35 kapitler som skal behandles.

Blant annet har man kapitler om konkurransepolitikk, landbrukspolitikk, forbrukervern, fri flyt av varer, og fri flyt av arbeidskraft. Å åpne og lukke samtlige kan gjerne ta 5-6 år, men den serbiske statsministeren Aleksander Vucic har erklært sin optimisme om at forhandlingene vil fullføres før 2020.

I tillegg til disse kriteriene må Serbia løse sine grensekonflikter med Kroatia. Hvis ikke kan det skje at Kroatia vil blokkere forhandlingene. Det samme skjedde Kroatia da landet ville bli medlem av EU i 2009. Da blokkerte EU-landet Slovenia forhandlingene på grunn av grensekonflikter.

Normalisering mot Kosovo

Spørsmålet om anerkjennelse av Kosovo etter Kosovokrigen har vært betent i Serbia, men ligger ikke an til å bli et problem i forbindelse med EU-medlemskap. Republikken Kosovo brøt ut av Serbia med en uavhengighetserklæring i 2008, etter at internasjonale forhandlinger om Kosovos selvstyre brøt sammen. Serbia anerkjenner ikke Kosovo, men det gjør heller ikke fem EU-land, blant andre Spania og Hellas. Da ville det blitt merkelig om EU skulle stilt krav til Serbia om anerkjennelse.

EU ønsker en ‘normalisering’ av forholdet mellom Serbia og Kosovo, og denne er kommet godt på vei. En viktig komponent i denne normaliseringen er sikringen av rettigheter til serbiske minoriteter i Kosovo. Serbere i Kosovo har nå fått utvidet politisk myndighet i deler av landet, og kan stemme ved valg i Serbia.

Serbia i høy kurs

For Serbia har flyktningkrisen gitt mulighet til å vise frem landet. Mens Ungarn satte opp piggtrådgjerder og brukte vannkanoner og tåregass mot flyktninger, valgte Serbia en langt mykere linje, blant annet ved å organisere busser for flyktninger. Dette må ses i sammenheng med at de fleste flyktningene fra Syria og omegn bare er på vei gjennom Serbia. Serbia opplever altså i liten grad at flyktninger slår seg ned. Behandlingen har imidlertid ikke gått upåaktet hen hos EUs toppledere, som har gitt landets myndigheter ros. Det kan godt hende dette slår positivt ut i medlemskapsforhandlingene.

Serbia får også skryt fra statsledere for sitt formannskap i Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa. På grunn av krigen i Ukraina har Serbia hatt ansvaret i en særlig vanskelig periode. Det knyttet seg usikkerhet til hvordan Serbia ville håndtere dette, gitt de tradisjonelle båndene landet har hatt til Russland.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *