Hva skjer i Europa?

Charlie Hebdo og angrepet på Europa

Charlie Hebdo og angrepet på Europa

I dag er det ett år siden angrepet på Charlie Hebdo i Paris.

I løpet av dette året har det hendt mye i Europa, og langt fra alt har vært positivt. Angrepet på Charlie Hebdo var et angrep mot en redaksjon som drev politisk satire, og motivet var å innskrenke vårt rom for frie ytringer. Utviklingen i Europa siden den gang har vært dypt problematisk i så henseende. Ikke kun fordi vi fortsatt er utsatt for trusler om terror, slik årets andre store angrep på Paris viste, men også fordi de politiske ytterpunktene har begynt å tære på tradisjonelle europeiske verdier. Det er frihet, likhet og brorskap for en stadig snevrere del av befolkningen.

Høyreradikale partier har vunnet oppslutning i store deler av Europa. I Polen og i Ungarn sitter de med regjeringsmakt. Skillet mellom stat og presse viskes ut samtidig som det blir stadig større behov for kritisk journalistikk. Fremmedfiendtlig politikk med utgangspunkt i en svært selektiv nasjonalisme brer om seg, i et Europa som siden 50-tallet har søkt å fjerne grensene mellom land og mennesker. Angrepet har ført til økt islamofobi i store deler av Europa. Mistenkeliggjøringen av muslimer er nå normen mange steder.

Torbjørn Jagland skriver for Europarådet i anledning dagen at stater fortsatt må kunne stilles til ansvar, slik at de ikke misbruker sitt mandat for å kunne svekke menneskerettigheter. Han skriver at terrorisme ikke bekjempes ved innskrenkingen av rettigheter. At menneskerettighetene alltid gjelder – først.

Tannløs retorikk er ikke overbevisende i seg selv. Det er forståelig at de mer polariserende, ekstreme synspunktene får politisk gjennomslag; de er enkle og ofte harde. Men ved å forenkle vanskelige samfunnsspørsmål mister vi ikke bare nyanser, vi mister også mennesker. Hele grupper eller samfunnslag kan bli demoniserte.

Vi må fortsatt ha kritikk, satire, karikaturer og vitser – særlig av de som har størst makt i samfunnet, eller som forfekter radikale religiøse ideer og maner til vold. Pressefriheten skal fortsette å gjelde, og de rettighetene vi har som sikrer oss et liv uten redsel for staten skal forbli. Utviklingen i det siste året minner oss på at dette ikke er en selvfølge, men at vi må ta ansvar for demokratiet vårt.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *