bilde av europa sett fra verdensrommet

Seminar i Trondheim – Erasmus+ og internasjonalisering

0 kommentarer
 
 

EUs delegasjon til Norge har tatt initiativ til et lærerseminar om Erasmus+ på Thora Storm videregående skole i Trondheim, torsdag 28. januar.

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport fram til 2020, og gir norske elever og studenter muligheten til å ta deler av utdanningen sin utenlands. Norge er tilsluttet Erasmus+ gjennom EØS-avtalen. Mange kjenner allerede til at Erasmus+ gir studenter i høyere utdanning muligheten til å reise på utveksling i utlandet. At Erasmus+ også gjelder for grunnopplæringen er det kanskje ikke alle som vet.

– Lærerseminaret er ment å informere og å vise frem gode Erasmus+-prosjekter fra regionen, inspirere flere til å søke om midler, samt gi dem gode tips til hvordan å lykkes med prosjektsøknaden, forteller Markus Hole, som er rådgiver ved EUs delegasjon til Norge.

Det er satt av ca. 15 milliarder euro til Erasmus+ for perioden fram til 2020. Da sier det seg selv at norske skoler og institusjoner kan ha mye å hente på å forfatte en søknad. I 2014 gjorde Trøndelag det ekstra bra i tildelingen.

Lærere eller andre som vil melde seg på kan bruke denne lenken. Etter fristen vil det fortsatt være mulig å melde seg på via epost.

Internasjonalisering av utdanning

Prosjekter innenfor Erasmus+ går gjerne på utveksle erfaringer, lærere og elever. For skolene hører Erasmus+ inn under den bredere kategorien ‘internasjonalisering’. I Stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning heter det at internasjonalisering er «prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling» – og et mål er at «norske elever og studenter skal være verdensborgere». I det ligger det at man skal kunne samarbeide på tvers av land, kulturer og språk.

Med på arrangementet er også Senter for Internasjonalisering av Utdanning, SIU. Hensikten med internasjonalisering i grunnopplæringen er å øke kvaliteten på undervisningen i Norge. Utveksling av elever er bare én del av dette, sier Henrik Arvidsson ved SIU.

«Ved å samarbeide internasjonalt og lære metoder fra andre land vil kvaliteten på undervisningen i Norge heves. Lærere kan også fange opp nye didaktiske metoder, samt lære siste nytt i sitt fag. I mange tilfeller ser vi også manglende samsvar mellom det utdannings-/opplæringsinstitusjonene underviser og det arbeidslivet etterspør. En måte å [løse det problemet] er å involvere arbeidslivet og se til andre land som besitter denne kompetansen. For fremmedspråkslærere er internasjonalt samarbeid en naturlig del av det å utvide sin kompetanse.»

På seminaret i Trondheim vil det være spesielt fokus på gjennomføring av utdanning, altså om internasjonalisering også kan være et tiltak som motvirker frafall.

Utbytte for elever

Fordelene ved et utenlandsopphold for en elev kan være mange. Ved å ta utdanning i utlandet får man spesiell kompetanse, noe som gir bedre sjanser for å få en god jobb, men Arvidsson trekker også fram den personlige utviklingen. Elever og lærlinger som er på utveksling eller har praksis i utlandet vil få en økt mestringsfølelse, en økt selvtillit, og kan reflektere på en annen måte over sin norske tilværelse.

Hvordan ta steg ut i Europa

Om man tenker på å ta steget ut i Europa finnes det gode muligheter. Elever som skal på videregående kan finne informasjon om utenlandsopphold og prosjekter lenket her. For de som er kommet lengre og ønsker en praktikantstilling i Europa kan det være greit å benytte ErasmusIntern.org. Skal man gå ut i full jobb kan man bruke EURES sin database. Lurer man som student på hvordan man kan være sosial på en ny plass kan man ta kontakt med sin lokale seksjon av Erasmus Student Network.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *