Hva skjer i Europa?

EUs omreisende sirkus

EUs omreisende sirkus

Tolv ganger i året pakker rundt 4000 representanter, rådgivere og byråkrater fra Europaparlamentet kofferten og tar den tre og en halv timer lange togturen fra Brussel til Strasbourg. Denne dyre og upopulære utflukten blir gjerne omtalt som et «omreisende sirkus».

Forberedelsene starter fredagen før avreise. Tonnevis med dokumenter blir pakket ned i bokser og fraktet med trailere fra Brussel drøyt 400 kilometer sørvest til Strasbourg.

På mandagen som følger setter politikere, deres rådgivere og byråkrater fra parlamentet seg på to høyhastighets Thalys-tog, som tar de den samme veien. I tillegg kommer lobbyister, journalister og andre interessenter strømmende til den historiske byen i Alsace.

I Strasbourg holder de hus i fire dager. På den tiden er det plenumsmøter og avstemminger over lovforslag. Så er det tilbake til Brussel med alt sammen.

EUs revisjonsrett har regnet ut at dette koster i underkant av 115 millioner euro i året. Andre operer med beløp opp mot 200 millioner euro.

Ett parlament, tre byer
Grunnen til flyttingen mellom byene er at Europaparlamentet holder til tre steder. Det er i EU-hovedstaden Brussel i Belgia, hvor det meste av det daglige arbeidet skjer og hvor komiteene holder sine møter. I Luxembourg styrer generalsekretariatet det administrative arbeidet. Og i Strasbourg i Frankrike, hvor det er altså er plenumsmøter og avstemminger.

Flytting fra Brussel til Strasbourg skjer tolv ganger per år. Fire dager ganger tolv blir 48 dager i løpet av året. De resterende 317 dagene er det enorme parlamentsbygget i byen bortimot tomt.

Parlamentet holdt opprinnelig til i Strasbourg, men etter et ønske om å komme nærmere de andre institusjonene startet byggingen av et nytt parlamentsbygg i Brussel i 1989. Ikke alle medlemslandene var like fornøyde med dette.

I 1992 kom man til enighet om at det formelle hovedsete skal være i Strasbourg, hvor det skal være tolv årlige plenumssesjoner. Resten av tiden skal parlamentet holde til i Brussel. Siden da har de reist frem og tilbake.

Upopulær reising
I tillegg til at det koster nesten 10 millioner euro per gang, er det heller ikke veldig miljøvennlig. Det produseres store mengder CO2 som følge av flyttingen. Det skjer da samtidig som EU gjør sitt for å redusere nettopp utslipp av CO2.

For de som tar seg til Strasbourg fra andre steder i Europa, er det en komplisert reise. Med direktefly fra kun en håndfull byer er det tidkrevende å komme seg frem. Også med andre fremkomstmidler er byen utilgjengelig.

Disse faktorene gjør oppholdene i Strasbourg upopulære. Det har resultert i flere forsøk på å stanse hele det omreisende sirkuset. Senest i november 2013 støttet 483 av parlamentsmedlemmene en rapport som gikk inn for å skrinlegge ordningen. 141 av medlemmene var imot en endring. Det er mer enn 75 prosent flertall. Men det er ikke parlamentsmedlemmene som kan ta den avgjørelsen.

Vanskelig å gjøre noe med
Det er nedfelt i Lisboa-traktaten at parlamentet skal holde til de tre stedene det gjør, og at de skal møtes tolv ganger per år i Strasbourg. For å sette en stopper for det må det en traktatendring til. Det krever at alle 28 medlemslandene er enig.

For byen Strasbourg er det en økonomisk gunstig ordning. Fullbookede hoteller som kan skru opp prisene og godt besøkte restauranter sikrer byen nødvendige inntekter. Så er det også prestisje for Frankrike at en av EUs institusjoner holder til der.

At Frankrike går med på en traktatendringer er derfor utenkelig. Det har også President Hollande selv understreket ved å si: «Frankrike vil aldri godta noen form for endring.»

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.