Fra byen Haag

Studentpraktikant i Haag

0 kommentarer
 
 

Mange lurer på hvor veien skal gå videre etter avsluttede studier. Skal man hoppe rett på master, eller søke jobb? I så fall hvor, og som hva?

I en alder av 24 år er jeg fremdeles usikker på hva som er drømmejobben og hva jeg ”vil bli”. Tidligere i år var uvissheten en stressfaktor. Men etter et par måneder som studentpraktikant på den norske ambassaden i Haag har bekymringen gått over til å bli en spennende utfordring. Årsakene er mange.

Læringskurven som studentpraktikant er ekstremt bratt fra dag én. I løpet av mine 17 år på skolebenken har jeg aldri hatt en så bratt læringskurve som jeg har nå. UD har virkelig beskrevet formålet med praktikantoppholdet på en verdig måte når de skriver at ”praktikanten vil delta i ambassadens virksomhet slik at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver”.

Fra første dag får praktikanten være med på det aller meste som skjer på ambassaden. Vi som nyankomne blir inkludert i ambassadens lokale møter, blir satt i kopi til en stor andel viktige og informative e-mail, og får delta på seminarer og foredrag.

Oppgavene som blir tildelt studentpraktikantene varierer fra dag til dag, selv om man på mange ambassader får sitt eget ”ansvarsområde” og ”fokusfelt” som for eksempel bilateralt, multilateralt, EU-relatert, rettslig, kulturelt eller konsulært. Men ettersom vi praktikanter er her hovedsakelig for å lære, og for å bidra til ambassadens daglige virksomhet, blir vi gjerne kastet rett ut i det. Det mener jeg er den beste måten å lære på.

I tillegg til å få mange varierte oppgaver, får man også mye ansvar. Jeg kan blant annet nevne at jeg får være med på å skrive rapporter om diverse dagsaktuelle tema som blir sendt hjem til norsk UD og andre norske utenriksstasjoner. Ekstra motiverende er det å vite at noe av det vi skriver går helt opp til utenriksministeren. Ellers har jeg hatt flere telefonsamtaler med vertslandets utenriksdepartement, og vært med på å forberede kulturelle arrangement både i regi av ambassaden, og utenfor. Gjett om dette er lærerikt og stimulerende! Det er utfordrende og krevende, det gir ansvar og krever nøyaktighet. Hvilken erfaring det gir!

I tillegg til å få et godt innblikk, mye ansvar, og bred faglig lærdom om Norges utenrikstjeneste, har jeg vært heldig med kolleger. Ettersom jeg selv vurderer å gå ”diplomatiets vei”, har ambassadens utsendte vært åpne med å dele sine historier og erfaringer fra et arbeidsliv som diplomat. Dette gir selvfølgelig mange spennende inntrykk og ønsker om å selv oppleve liknende situasjoner, men også såkalte ”reality cheks” som minner deg på et liv med mye flytting og krav om god tilpassingsevne.

Uansett om veien fortsetter inn i diplomati, eller om den tar en sving til det private næringsliv eller ikke-statlige interessefelt, er halvåret som studentpraktikant ved en ambassade et halvår jeg har fått maksimalt utnyttelse av og lært ekstremt mye av. Det å få muligheten til å være med på det meste av det som skjer på en norsk utenriksstasjon, er en mulighet jeg mener er helt unik.

Derfor: trenger du et års pause fra studiene for å prøve ut det du har lært i praksis? Er du interessert i internasjonal politikk, men usikker på om det er det riktige karrierevalget for deg?

Vil du inn i utenrikstjenesten og diplomatiet, og få en smak på det før du søker deg til UDs aspirantkurs? I så fall vil jeg på det sterkeste anbefale å søke på praktikantplass på en ambassade eller et konsulat i utlandet.

Ledige praktikantplasser hos utenriksstasjonene finner du her!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *