Nytt faktahefte om Europa, EU og Norge

0 kommentarer
 
 

Vårt nye faktahefte om Europa, EU og Norge er endelig ferdig og tilgjengelig! I heftet ser vi nærmere på EØS-avtalen og seks av EUs politikkområder.

Områdene som blir presentert er handel, utenriks og sikkerhet, klima og miljø, politiske rettigheter, IKT og digitalisering og helse. Under hvert av disse gis det en oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge.

Informasjonen som presenteres er hentet fra Europautredningen (NOU 2012:2 Utenfor og innenfor) og andre offentlige og forskningsbaserte kilder. Dette er også stoff som er tilgjengelig i vår kunnskapsbank.

Ta kontakt dersom du vil ha heftet tilsendt i fysiskformat. Du kan også last ned PDF-en her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *