Ikt og digitalisering

IKT og digitalisering

0 kommentarer
 
 

De siste tiårene har måten vi kommuniserer, handler og arbeider endret seg drastisk. Internett og digital teknologi har endret hverdagen til bedrifter og forbrukere, myndigheter og organisasjoner. Noen av verdens mest kjente merkenavn er i dag Google, Facebook og Netflix. Felles for disse er at ingen av dem er europeiske. Med en ny digital storsatsing vil EU nå gjøre noe med dette.

Von der Leyen-kommisjonen som startet sitt arbeid i desember 2019 har satt som et av sine prioriterte mål å bygge et Europa for en digital tidsalder.

Før strategien kan bli vedtatt må den behandles av Europaparlamentet og EUs ministerråd.

Digitalstrategien for 2015

EUs nåværende digitale strategi stammer fra 2015. Målet med denne strategien er å skape et stort digitalt indre marked; det vil si et fellesmarked for digitale tjenester for hele EU.

Bakgrunnen for den økte satsingen på digitalisering er at de ulike lovene i EU-landene gjør det vanskeligere for bedrifter å etablere seg utenfor egne grenser. Særlig for små og nyoppstartede selskaper kan det være krevende å måtte forholde seg til 28 ulike nasjonale lovverk. Med et felles sett lover og regler for hele EU kan bedrifter enklere og mer effektivt nå ut til alle de 508 millioner innbyggerne i EU/EØS-området, som også Norge er en del av.

I strategien finner vi tre hovedsatsingsområder, som igjen er delt inn i totalt 16 underpunkter. De tre hovedområdene er:

Bedre tilgang for forbrukere og næringsliv til digitale varer og tjenester i Europa.

Tilrettelegging av gode rammebetingelser og like konkurransevilkår, slik at digitale nettverk og innovative tjenester kan vokse og utvikle seg.

Maksimering av vekstmulighetene i den digitale økonomien.

Til sammen skal disse tre punktene skape flere valgmuligheter for forbrukere og bedrifter, legge til rette for innovasjon og få mer ut av det økonomiske potensialet som ligger i digital teknologi. Ifølge Europakommisjonens egne utregninger kan dette føre til en verdiskapning på så mye som 450 milliarder euro i året. Det vil også skape sårt tiltrengte jobber, særlig for unge mennesker.

Norge og det digitale Europa
Selv om IKT- og digitaliseringspolitikk er et nasjonalt anliggende i Norge, har det i lang tid vært et samarbeid med EU på dette området. Det har ført til at Norge deltar i flere av EUs IKT- og digitaliseringsprogrammer. Blant annet gjelder det arbeid for raskere spredning av IKT-løsninger på områder som helse og energi, og programmet Sikrere Internett, som skal bidra til trygg bruk av internett for barn og unge.

EUs planer for et digitalt indre marked vil også få stor betydning for norske bedrifter og private internettbrukere. Gjennom EØS-avtalen vil mye av EU-regelverket bli til norsk lov. Norske nettbedrifter som selger varer og tjenester til andre EU- og EØS-land vil derfor få en ny hverdag. Det samme gjelder norske forbrukere som handler i utenlandske nettbutikker.

På regjeringens nettsider finner du mer informasjon om Norges samarbeid med EU på digitaliseringsområdet.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *