Innsikt

IKT og digitalisering

IKT og digitalisering

De siste tiårene har måten vi kommuniserer, handler og arbeider endret seg drastisk. Internett og digital teknologi har endret hverdagen til bedrifter og forbrukere, myndigheter og organisasjoner. Noen av verdens mest kjente merkenavn er i dag Google, Facebook og Netflix. Felles for disse er at ingen av dem er europeiske. Med en ny digital storsatsing vil EU nå gjøre noe med dette.

Byggingen av et Europa for en digital tidsalder er en av seks prioriteter for Europakommisjonen i perioden 2019-2024. Som en del av dette prioriterte målet har EU lagt frem en digital strategi kalt Digital Europe Programme, som regjeringen har gått inn for at Norge skal slutte seg til for å følge den digitale utviklingen i Europa.

Digital Europe Programme (DEP), vil koste 7,5 milliarder euro og vil være del av EUs budsjett for 2021-2027. Strategien skal bidra til målene i EUs grønne skifte, samt å gjøre EU til en selvstendig aktør og en leder på det digitale feltet. Strategien innebærer en satsing på superdatamaskiner, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter, samt bred nytte av digitale teknologier i økonomien og samfunnet.

Fokuset i programmet er at det digitale skiftet skal forbedre det daglige livet til ethvert individ, skape muligheter for virksomhet på rettferdige betingelser, samt å skape digitale teknologier som bidrar til realiseringen av det grønne skiftet.

Europakommisjonen, Europaparlamentet og medlemslandene stiller seg bak Digital Europe Programme, men før strategien kan vedtas må den gjennom en ny runde hos Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union (Ministerrådet) som så eventuelt gir en formell godkjenning.

 

Norge og det digitale Europa
Selv om IKT- og digitaliseringspolitikk er et nasjonalt anliggende i Norge, har det i lang tid vært et samarbeid med EU på dette området. Også før Digital Europe Programme har Norge deltatt i flere av EUs IKT- og digitaliseringsprogrammer. Blant annet gjelder det arbeid for raskere spredning av IKT-løsninger på områder som helse og energi.

På regjeringens nettsider finner du mer informasjon om Norges samarbeid med EU på digitaliseringsområdet.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.