Europeisk romutstilling i Oslo

0 kommentarer
 
 

Fredag 28. august åpnes dørene til utstillingen European Space Expo på Youngstorget i Oslo. Så langt er vandreutstillingen sett av over 800.000 mennesker, fordelt på 26 europeiske byer.

På utstillingen, som organiseres av Europakommisjonen og EUs byrå for globale satellittnavigasjonssystemer, er det EUs to store satellittprogram Galileo og Copernicus som er i fokus. Gjennom EØS-avtalen er Norge deltager i begge disse programmene.

Utstillingen varer frem til søndag 6. september. Åpningstidene er 09:00 – 18:00 på hverdager og 10:00 – 18:00 i helgen, og inngang er gratis. Gjennom den drøye uka blir publikum servert et spennende og lærerikt program, med presentasjoner om hvordan mulighetene som eksisterer i rommet påvirker livene våre her på jorda. Det er også lagt opp til omvisning for skoleklasser som ønsker å besøke utstillingen.

Europa i rommet
Galileo, oppkalt etter den italienske astronomen Galileo Galilei, er Europas nye satellittnavigasjonssystem. Sammen med det amerikanske GPS-systemet vil Galileo gi bedre posisjonering, navigasjon og tidssignaler over hele verden. Nøyaktighet vil med det bedres fra dagens 5 – 10 meter til 1 – 3 meter.

Etter planene skal Galileo ha 12 satellitter i bane i løpet av utgangen av 2015, som skal økes til 30 satellitter innen 2020. Dette er et av EUs største industriprosjekter noensinne.

I tillegg til satellittene har Galileo også et nett av bakkestasjoner. Disse er plassert utover hele Europa. På dette området er Norge den nest største aktøren, med Svalbard, den norske Troll-basen i Antarktis og på Jan Mayen.

Copernicus, som er oppkalt etter den banebrytende tysk-polske astronomen Nikolaus Kopernikus, er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåking og samfunnssikkerhet.

Dette bidrar til at Europa nå er verdensledende når det kommer til operativ miljøovervåking fra satellitter, med verdens mest avanserte flåte av miljøsatellitter. Informasjonen som blir samlet inn skal hjelpe myndigheter, forskningsinstitutter og offentlige etater med å forstå miljøet, klimaendringer og naturen på en bedre måte.

I tillegg levere Copernicus tjenester som skal støtte grensekontroll, maritim overvåking og beskyttelse mot terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Flere norske aktører drar nytte av denne storsatsningen. Det gjelder blant annet Meteorologisk Institutt, Forsvarets forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *