Den ungarske mur

0 kommentarer
 
 

Siden Viktor Orbán kom til makten i mai 2010 har den ungarske statsministeren vært en kontroversiell figur. Landet har i løpet av de fem årene tatt en antidemokratisk retning. I sommer startet de også arbeidet med å bygge en mur langs grensa til nabolandet Serbia.

Orbán og hans regjering har tidligere gjort livet vanskelig for kritiske røster i media, fylt høyesterett med regimevennlige dommere og satt ned foten for organisasjoner som arbeider for styrking av demokratiet. Nå har de også satt opp en mur som skal hindre flyktninger å ta seg inn i landet. Det har blitt møtt med sterk kritikk.

Murer flyktninger ute
I mai 1989 startet ungarere rivingen av muren som adskilte de fra Østerrike og den frie delen av Europa. Med det ble det etter hvert mulig å ta seg fra det øst til vest. Noen måneder senere benyttet mange øst-tyskere seg av denne muligheten. Dette var en av faktorene som førte til Berlinmurens fall i november samme år.

I sommer, 26 år etter, startet Ungarn arbeidet med å bygge en fire meter høy og 175 kilometer lang mur mot grensen til Serbia. Denne gangen er ikke murens hensikt å stenge eget folk inne, men å stenge andre ute.

Målet er å hindre flyktninger å komme inn i landet. I følge ungarske myndigheter er det i snitt 1000 mennesker som har krysser grensen hver dag. Hittil i år har har de registret over 100.000 mennesker som har søkt asyl. Av disse kommer rundt 80 prosent fra Afghanistan, Irak og Syria. Men i de alle fleste tilfellene har oppholdet i Ungarn vært kortvarig for asylsøkerne, da de fleste ønsker seg til andre deler av Europa, som Tyskland og Sverige.

Med støtte fra det høyreekstreme partiet Jobbik har den ungarske regjeringen også vedtatt nye asyl-lover. Flyktninger som kommer seg inn i landet kan nå bli plassert i midlertidige leire, søknader blir behandlet raskere og ankemulighetene er innskrenket.

Det høye antallet mennesker som forsøker å ta seg til Europa henger naturligvis sammen med de humanitære katastrofene som preger verden. Det gjelder særlig borgerkrigen i Syria og urolighetene i landene rundt. Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt som nå.

Høster kritikk
Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Serbia, som er kandidatland til EU-medlemskap og har en visumfri ordning med EU, er langt fra fornøyd med utviklingen. Aleksandar Vučić, Serbias statsminister, har uttalt at han er sjokkert over byggingen og at en mur ikke er løsning på utfordringene flyktningstrømmen fra kriserammede land skaper.

FNs flyktningorganisasjon har advart Ungarn om at det strider mot internasjonale menneskerettighet å ikke la folk søke asyl. Det er en umistelig menneskerett. Også Europakommisjonen og humanitære organisasjoner har rettet kritikk mot Ungarn, uten at det ser ut til å endre regjerings meninger. De hevder dette ikke er i strid med internasjonale forpliktelser.

Ungarn er for øvrig ikke det eneste EU-landet som murer ute mennesker på flukt. Bulgaria har også satt opp sperringer mot sin grense til Tyrkia. Det samme har Hellas gjort. Samtidig har mer enn 2300 mennesker hittil i år dødd i det de har forsøkt å ta sjøveien til Europa.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *