Ny vår for Makedonia?

0 kommentarer
 
 

De siste månedene har vært preget av uroligheter, politisk krise og demonstrasjoner i Makedonia. Folket i landet har fått nok av maktmisbruket til statsminister Nikola Gruevski.

Makedonia var en del av Jugoslavia frem til 1991. Landet ligger nord for Hellas, med Albania til vest og Bulgaria til øst. Det er et av de fattigste landene i Europa. Korrupsjon er utbredt, de sliter med uroligheter mellom landets to største etniske grupper og har dårlig forhold til sine naboer Bulgaria og Hellas.

Denne blandingen skaper grobunn for bråk.

Av landets drøyt to millioner innbyggere er omtrent 65 prosent makedonere, 25 prosent albanere, 4 prosent tyrkere og litt under 3 prosent romfolk.

Makedonere og albanere har i lang tid vært i konflikt med hverandre. I 2001 resulterte det nesten i borgerkrig, da albanere krevde å få større innflytelse i landet. Etter press fra USA og EU ble borgerkrigen avverget, men rundt 200 mennesker mistet livet.

Albanere har siden fått gjennomslag for noen av kravene sine. Blant annet har albansk blitt et offisielt språk i Makedonia og folkegruppen er blitt en mer integrert del av landet.

Avlyttingsskandale
De nåværende urolighetene i landet startet i april, da opposisjonen ikke godkjente de ferske valgresultatene. De mente det hadde blitt gjennomført valgjuks, noe som har blitt støttet av internasjonale organisasjoner.

Enda verre ble det da kom frem at myndighetene har drevet omfattende avlytting av statsansatte og opposisjonspolitikere. De ulovlige avlyttingene viser også korrupsjon, bestikkelser og generelt grovt maktmisbruk. Dette er den største politiske krisen siden 2001. Foreløpig har det resultert i at landets innenriksminister og lederen for etterretningstjenesten har måttet gå av.

Til tross for stor misnøye sitter statsminister Nikola Gruevski fremdeles med makten, noe han har gjort siden 2006. I løpet av disse ni årene har han hisset på seg naboene Hellas og Bulgaria, trukket landet lengre unna EU-medlemskap, noe de i 2004 søkte om å få bli, og gitt demokratiet svært dårlige levevilkår. Korrupsjon er mer utbredt og ytringsfrihet for journalister er innskrenket. Retorikken er nasjonalistisk og ekskluderende ovenfor albanere.

Dette har folket sett seg lei på.

Blodigst siden 2001
Fredag 9. og lørdag 10. mai ble situasjonen ytterligere tilspisset. Da aksjonerte makedonsk politi mot det de mente var albanske terrorister i byen Kumanovo, som ligger nord i landet. Aksjonen kom uten forvarsel og resulterte i at 22 mennesker mistet livet. Dette er det blodigste sammenstøtet i Makedonia siden 2001.

I ettertid har det blitt spekulert i om operasjonen var et forsøk på å føre oppmerksomheten bort fra statsministeren og avlyttingsanklagene. EU har sagt klart ifra til de sentrale myndighetene at nettopp dette ikke må skje. Regjeringen har fått beskjed om å løse den pågående politiske krisen, og innlede et samarbeid med opposisjonen.

Krever Gruevskis avgang
Det makedonske folket har også gitt en klar beskjed til statsministeren og hans regime. Søndag 17. mai tok opp til 60.000 mennesker til gatene utenfor parlamentsbygningen for å kreve Gruevskis avgang. Dagen etter var gatene igjen fylt opp. Denne gangen var 30.000 mennesker samlet.

I de fredelige demonstrasjonen stod makedonere og albanere side om side. De ønsker et demokratisk regime, som ser mot Europa. Skulle dette skje kan Makedonia igjen nærme seg EU-medlemskap. Det vil være et viktig steg i retning et fritt og demokratisk samfunn.

Les mer om EUs utvidelses- og nabolagspolitikk på Europakommisjonens nettsider.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *