Hva skjer i Europa?

Europadagen

Europadagen

9. mai er det Europadagen! Dagen blir feiret til minne om en tale den den daværende franske utenriksministeren Robert Schuman holdt denne dagen i 1950.

I talen la han fram en plan som på mange måter var startskuddet for det som skulle bli Europas største samarbeidsprosjekt.

Robert Schuman
Den tyskfødte franske utenriksministeren Robert Schuman blir sett på som en av hovedarkitektene bak samarbeider som har utviklet seg til dagens EU.

For å sikre fred i verden ville Schuman skape et forent Europa, og et forent Europa ville igjen gjøre at den årelange konflikten mellom Frankrike og Tyskland ble brakt til ende. Dette skulle skje ved å samle de to landenes kull- og stålressurser i et samarbeid som skulle gjøre krig «not merely unthinkable, but materially impossible».

Valget av kull og stål som samarbeidsområde var ikke tilfeldig. Kull og stål var viktig i datidens industri – ikke minst i krigsindustrien. Ved å gi landene like vilkår for tilgang på viktige varer ville man lage et grunnlag for økonomisk forening, som i neste omgang ville gjøre krig mellom de involverte partene praktisktalt umulig.

Det Schuman også la vekt på denne dagen for 65 år siden var at Europa måtte bygges opp igjen gradvis. – Europa kan ikke skapes på én gang og heller ikke gjennom en enkelt plan. Det kan bygges gjennom konkrete resultater som først skaper en faktisk solidaritet, sa Schuman.

Det europeiske kull- og stålfellesskapet trådte i kraft i 1952 med Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg som medlemmer. Fem år senere ble Roma-traktaten signer av de samme seks landene. Dette la fundamentet for det som i dag er den Europeisk Unionen.

At gamle fiender viste seg i stand til å samarbeide skapte et klima preget av tillit som igjen bidro til videre samarbeid på nye områder. At deltakerne var villige til å avstå nasjonal suverenitet til fordel for et nytt og langt mer forpliktende samarbeid enn det man praktiserte i da tidens internasjonale organisasjoner var grensesprengende.

Kull- og stålfellesskapet ble, som planlagt, oppløst i 2002. Institusjonene det etablerte lever videre i dagens EU, som nå teller 28 medlemsland.

My har skjedd i Europa på 65 år som har gått siden talen ble holdt. Diktaturer har falt, land er gjenoppbygd og fred blir nå tatt for gitt mange steder. Men fremdeles står Europa ovenfor store utfordringer, og disse utfordringene krever felles løsninger og samhandling.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *