Flere europeere med utdanning

0 kommentarer
 
 

Stadig flere EU-borgere tar utdanning etter videregående skole. Andelen nærmer seg nå 40 prosent, som er EUs mål for 2020.

Mandag 20. april ble tallene for hvor mange som tar utdanning i EU-landene publisert. I den ferske rapporten kommer det frem at 37,9 prosent av alle EU-borgere mellom 30 og 34 år har fullført studier utover videregående skole. I 2002 var dette tallet 23,6 prosent. Målet EU har satt seg er å nå 40 prosent innen 2020, det er innen rekkevidde.

Les hele rapporten her.

Kvinner leder an
Særlig blant kvinner en fremgangen stor. I løpet av de siste tretten årene har antallet kvinner med utdanning steget fra 24,2 prosent til 42,3. For mennene er fremgangen litt mer beskjeden, fra 22.6 prosent i 2002 til 33.6 prosent i 2014.

Den største forskjellen mellom kjønnene finner vi i Latvia, hvor 52,3 prosent av kvinnene mellom 30 og 34 år hadde fullført en grad, mens bare 27,8 prosent av mennene hadde gjort det samme. Det er med andre ord nesten dobbelt så mange kvinner enn menn som velger studier. Det eneste av de 28 EU-landene hvor det er flere menn enn kvinner som tar en utdannelse er Tyskland.

Litauen øverst, Italia nederst
Av alle landene er det Litauen som kommer best ut. Her er det så mange som 53,3 prosent som tar en utdannelse etter videregående skole. De tar med det en knepen seier foran Luxembourg, med 52,7 prosent og Irland med 52,2 prosent. På den andre enden av skalaen finner vi Italia, med 23,9 prosent.

Landet som har vist størst fremgang siden 2002 er Polen, som ble medlem av EU i 2004. De har gått fra 14,4 prosent til 42,1. Det er nesten en tredobling. Også flere av de andre nyere medlemslandene viser solid vekst.

Her kan du lese mer om EUs skole- og utdanningspolitikk.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *