Studere i utlandet, St Andrews, EU-utenforskapet

Rekordmange utenlandske studenter til Norge

0 kommentarer
 
 

Hele 24 000 internasjonale studenter kom til Norge i skoleåret 2013-2014. Det er det høyeste antallet noensinne, ifølge Senter for Internasjonalisering av Utdannings (SIU) mobilitetsrapport.

24. mars publiserte SIU sin årlige rapport om innreisende og utreisende studenter til og fra Norge. Hele rapporten finner du her.

SIU-direktør Alf Rasmussen ser positivt på økning. – Den generelle økningen i internasjonale studenter er positivt med tanke på internasjonalisering hjemme, som er spesielt viktig for de 80 prosent norske studenter som ikke har noe utenlandsopphold i løpet av studietiden, sier Rasmussen til SIUs hjemmesider.

Flere fra Europa, færre fra resten av verden
I rapporten kom det frem at Sverige er største avsender av studenter til Norge. 2200, eller nesten 10 prosent, av de utenlandske studentene er svenske. Til sammenligning var dette tallet 576 i 2008. Det har altså blitt firedoblet siden den gang. På plassene bak følger Tyskland med 1764 og Russland med 1477.

I likhet med Sverige har det vært en stor vekst i antallet studenter fra Danmark og Polen de siste årene. Antallet danske studenter var i 2007 rundt 300. I dag er det over 1000. Mens fra Polen har det vært en fordobling siden 2011. Det har gått fra rett i underkant av 400 til 799 i løpet av de fire årene.

På tross av en generell økning i antallet utenlandske studenter, kommer det færre fra land utenfor Europa. Både fra Kina og Russland, som er blant de største senderlandene, hadde en liten nedgang i skoleåret som var.

Ønsker å bli værende
I følge rapporten tar de fleste av utenlandsstudentene hele graden sin i Norge. Av de totalt 24 000 studentene var kun 7000 her på utveksling, hvorav omtrent 4000 er Erasmus-studenter. Det er særlig studenter fra våre naboland og noen av de nyeste EU-landene i Sentral- og Øst-Europa som tar hele graden her.

Det som også kommer frem er at så mange som 70 prosent kunne tenke seg å bli værende i Norge etter studietiden er over. Også her er det våre naboland og landene i Sentral- og Øst-Europa som trekker opp snittet. Av de 2200 svenske studentene sier 75 prosent at de gjerne kan tanke seg en jobb i Norge etter endt utdannelse.

Flest norske i Storbritannia
Antallet nordmenn som reiser ut har stabilisert seg på rundt 25 000 de siste årene. Flertallet av disse er studenter som velger å ta hele graden sitt i et annet land.

Storbritannia er det foretrekkende landet blant norske studenter. Av alle som tar en hel grad i utlandet velger 30 prosent å gjøre det i øyriket. Over 5000 nordmenn studerte Storbritannia i skoleåret 2013-2014, noe . Bak følger Danmark med 2816 norske studenter og USA med 1834.

Også landene i Sentral- og Øst-Europa har blitt populære blant norske studenter, særlig innen medisin og andre helsefag. I Polen er det rundt 1500 norske studenter, i overkant av 500 i Slovakia og 350 i Tsjekkia.

Sammenlignet med andre land er det relativt få norske studenter som benytter seg av mulighetene Erasmus+ gir, både når det gjelder studentutveksling og praksisopphold. Rundt 100 nordmenn i høyere utdanning har hatt et praksisopphold gjennom Erasmus. Til sammenligning er dette tallet over 1000 per år i Finland.

Her kan du lese mer om studentmobilitet i Europa.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *