Hva skjer i Europa?Innsikt

EUs energiunion

EUs energiunion

Med en ambisiøs klimapolitikk og et mål om trygg energi til en overkommelig pris, la Europakommisjonen i 2015 frem en plan om hvordan EUs energitilførsel skal sikres i fremtiden.

I dag blir rundt halvparten av all energi som brukes i EU importert. Markedet for dette er oppstykket og varierer fra land til land. Med en energiunion ønsker man å sikre rimeligere og renere energi for EUs over 500 millioner borgere, effektivisere markedet og gjøre det mer forutsigbart.

Energiunionen vil legge til rette for fri bevegelse av energi på tvers av landegrenser, på samme måte som EUs indre marked fungerer i dag. For å få til dette må det investeres mye i ny infrastruktur.

Planene om en energiunion kan ses i sammenheng med klimamålene EU vedtok høsten 2014, og som den norske regjeringen ønsker å slutte seg til. I følge EUs reviderte mål skal EU innen 2030 redusere utslipp av klimagasser med minimum 55 prosent, øke andelen fornybar energi med minst 32 prosent og øke energieffektiviteten med minst 32,5 prosent. Med energiunionen er håpet at det skal bli lettere å nå disse målene.

EUs vanskelige forhold til Russland er en annen faktor som gjør det viktig å tenkte nytt rundt hvor energien skal komme fra i fremtiden. I 2012 var omtrent en tredjedel av all olje og gass EUs medlemsland importerte fra Russland. For enkelte av landene er russisk gass den viktigste energikilden.

I frykt for at Russland skal bruke energi som et politisk pressmiddel ønsker man å redusere importen. Et felles marked vil i så måte være et verktøy for å minske avhengigheten av den russiske energien, og skape mer forutsigbarhet for EUs 27 medlemsland.

Norge er en annen stor leverandør av energi til EU. I 2012 var 31,3 prosent av gassen og 11,1 prosent av oljen EUs land importerte norsk. 95 prosent av gassen Norge eksporterer går til EU-land. EUs energimarked vil derfor ha stor betydning for Norges økonomi. I motsetning til Russland er det ikke frykt for at Norge vil bruke dette som et politisk pressmiddel. Norske politikere følger situasjonen tett og det har vært samtaler mellom partene.

Siden 2015 har EU gjort steg i retning av å opprette en felles energiunion, og Europas energiforsyning er nå blant annet sikrere enn for bare noen år siden.

Her kan du lese mer om energiunionen.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *