Hva skjer i Europa?Innsikt

EUs klimamål for 2030

EUs klimamål for 2030

Den norske regjeringen har kunngjort at Norge skal slutte seg til EUs klimamål for 2030. Men hva er egentlig målene?

Gjennom Paris-avtalen, i regi av FN, har EU forpliktet seg til omfattende klima- og energimål som skal nås innen 2030. EUs mål har etter signeringen av avtalen blitt revidert og forsterket.

Parisavtalen omhandler den globale temperaturøkningen man observerer når dagens temperaturnivå sammenlignes med nivået i pre-industrielle tider. Det fundamentale målet i Parisavtalen er å begrense den globale temperaturøkningen til godt under 2 prosent over pre-industrielt nivå, og å ta steg mot å begrense økningen til 1,5 prosent.

Målene EU har satt seg frem mot 2030 kan deles inn i tre hovedpunkter:

Det første målet er et kutt i utslipp av klimagasser på minst 55 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Dette målet er bindende, og alle EU-medlemslandene må ta sin del, i henhold til en intern fordelingsnøkkel. Da EU reviderte sine mål i 2020 økte dette målet fra 40 prosent til 55 prosent.

Det andre målet er en økning i andelen fornybar energi på minst 32 prosent. Dette er bindende på EU-nivå, som vil si at enkelte land kan være lavere så lenge den samlede andelen i hele EU er på minst 32 prosent. EU reviderte dette målet i 2018, og besluttet da å øke målet fra 27 prosent til 32,5 prosent.

Det tredje målet er å øke energieffektiviteten med minst 32,5 prosent. EU reviderte dette målet i 2019, og besluttet da å øke målet fra 27 prosent til 32,5 prosent.

Et viktig moment med de tre målene er at de skal gjennomføres i EU, og ikke ved å kjøpe klimakvoter i utviklingsland. Det er derfor ikke mulig å «kjøpe seg fri» fra sine forpliktelser.

Et verktøy for å nå målene er EUs grønne giv – European Green deal – som ble lansert i desember 2019.

På tross av å ikke være EU-medlem har Norge signert en avtale med EU om klimasamarbeid, der Norge sluttet opp om EUs klimamål. Dette ble tatt svært godt imot av miljøorganisasjonen Bellona, som mente dette markerer en viktig endring i norsk klimapolitikk.

Europakommisjonens nettsider kan du lese mer om EUs klima- og energimål for 2030. Her kan du lese regjeringenes pressemelding.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *