Hva er Erasmus+?

1 kommentar
 
 

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem.

Med et budsjett på nesten 15 milliarder euro, eller omtrent 130 milliarder norske kroner, tar programmet sikte på å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og på den måten skape flere arbeidsplasser. Det høye budsjettet gjør Erasmus+ til verdens største utdanningsprogram. Videreføringen av Erasmus+ for perioden 2021-2027 behandles nå i EU.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi på lik linje med EU-landene med i Erasmus+. Dette er gjort mulig på grunn av EØS-avtalen.

Erasmus+ gjør det mulig for mer enn fire millioner europeere å jobbe, studere eller arbeide som frivillig i et annet land. Dette er også en mulighet mange unge nordmenn har blitt klar over, og derfor velger mange å ta deler av studietiden eller lærlingperioden utenlands.

Studenter som planlegger å ta hele mastergraden i et annet land vil også kunne få lån gjennom EU-programmet, dersom de ikke kan få det i landet de selv kommer fra.

I tillegg legger Erasmus+ til rette for økt samarbeid mellom universiteter, høyskoler, videregående skoler og organisasjoner, hvor ansatte får dra på besøk og kursing på tvers av landegrenser.

Erasmus+ på ungdomsfeltet forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg til frivillig arbeid, støttes blant annet ungdomsutveksling og ungdomspolitiske møter, ungdomsarbeidere kan delta på kurs eller arrangere seminarer, studieturer og hospitering. Mer informasjon finner du på Aktiv Ungdoms hjemmesider.

Du finner all informasjon om Erasmus+ og hvordan du som norsk student kan søke på nettsidene til direktoratet Diku.


1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *