EU-kunnskapen

Ny nettside skal øke EU-kunnskapen

0 kommentarer
 
 

I månedene før EU-valget i 1994 ble det debattert i aviser, på TV, rundt middagsbord og på barer. I dag, 20 år etter, er kunnskapsnivået urovekkende lavt. Spesielt blant unge.

Da nordmenn gikk til valglokalene 28. november 1994 var interessene og engasjementet rundt EU enormt. Valgdeltagelsen var på historiske 89 prosent. 52,2 prosent sa nei, 47,8 prosent sa ja.

I stedet for medlemskap fikk Norge EØS-avtalen, Schengen-avtalen og rundt 70 andre avtaler. Disse er i dag grunnlaget for vårt samarbeid med EU. Gjennom EØS-avtalens 20 år lange levetid har vi innført over 10.000 EU-lover. Over de samme 20 årene har debatten rundt EU og Norges tilknytning til Europa avtatt.

Samtidig som debatten har blitt mindre synlig, har også kunnskapsnivået sunket. I Europautredningen fra 2012 kom det frem at kunnskapen er lavest blant unge. Det er i den samme aldersgruppen EU-skepsisen tradisjonelt har vært høyest.

Ny læringsressurs på nett
Dette skal nå gjøres noe med. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har i samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lansert en ny nettside med informasjon om EU og EØS. Siden er spesielt myntet på barn og ungdom.

Ingvild Næss Stub, statssekretær i Utenriksdepartementet, fikk æren av å lansere de nye sidene. – EU-undervisning i skolen har stort sett vært i et historisk perspektiv, med fokus på de to valgene som har vært, ikke hva samarbeidet betyr i dag. Dette vil nettsiden belyse, sa Stub.

Nettsiden ble laget som et resultat av det som kom frem i Europautredningen.

I tillegg til å være en kilde for kunnskap om Norges forhold til EU, inneholder den også informasjon om mulighetene som finnes i EU-programmet Erasmus+. Dette vil være nyttig for både elever og lærere.

– Informasjon er nødvendig for å kunne utnytte disse mulighetene bedre, fortalte statsråden.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *