Skottlands uavhengighet, Hadrains Wall

Skottlands (u)avhengighet?

0 kommentarer
 
 

I dag går befolkningen i Skottland til valgurnene for å bestemme sitt lands skjebne: skal de bli en egen stat eller forbli en del av det britiske kongedømmet?

Etter over 300 år i union, kan man med sikkerhet si at det er en svært viktig beslutning som skal tas. Men hva vil konsekvensene være hvis Skottland løsriver seg fra Dronningen og Cameron?

Annerledeslandet?
Man kan med sikkerhet si at Skottland skiller seg fra resten av det britiske kongedømmet. Med en helt distinkt sosial og historisk bakgrunn, føler skotter ofte en stolthet som utspiller seg i at de kulturelt sett distanserer seg fra den engelske kulturen.  Hva er det da som gjør at Skottland kan sees på som en uavhengig stat? Skottland har en kombinert rettssystem, et delvis uavhengig banksystem, eget utdanningssystem, egen språktradisjon og statskirke. Dessuten har Skottland ulike symboler som bærer preg på den skotske identiteten, samt et eget flagg. Det er nesten som man lurer på hva Skottland har gjort alle disse årene under styre fra Westminster i London.

Konsekvenser for et ja-flertall
Det er likevel ulike scenarioer og utfordringer som kan oppstå hvis skottene sier ja til uavhengighet. For det første må Skottland ta stilling til ulike problemstillinger som selvstendig stat i dagens internasjonale landskap. Hva slags valuta skal de ha? Vil de ha en egen utenrikspolitisk strategi? Vil de melde seg inn i NATO? Vil de ha en ulik innvandringspolitikk enn Storbritannia? Det vil med andre ord råde ulike problemstillinger som London mest sannsynlig ønsker å ha en finger med i spillet.

En annen viktig faktor er den Europeiske Union. Vil Skottland gå ut av ett overnasjonalt styresett for å så hoppe rett inn i et annet og mye større et? Man kan også spørre seg selv om hvorvidt det er overambisiøst av Skottland å tro hvor «lett» det er for regioner som løsriver seg fra medlemsstater å søke medlemskap i EU, spesielt med tanke på at EUs medlemsland tidligere har stilt seg kritiske til muligheten for andre regionale oppbrudd i Europa. Dessuten krever EU at alle nye medlemsland innfører euro. Noe som fører meg til siste problemstillingen, nemlig pundet.

Pro separatister har nemlig stilt seg mer positive til å beholde pundet enn euroen som valuta for Skottland. Hvis Skottland beholder pundet, blir de forpliktet til å forholde seg til Storbritannias økonomi og skattepolitikk, noe som svekker hele argumentet om et uavhengig Skottland.

For å oppsummere Storbritannias svar til Skottlands referendum og ønske om løsrivelse er at unionen fungerer som et gammelt ekteskap: det er bedre å holde sammen, lidenskapen er nok borte for lengst, men som enhet styrkes kongedømmet og er til fordel for alle.

Nå er det opp til skotske folk om hvorvidt vi må skrive om historiebøkene.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *