Hva skjer i Europa?

Verdens nest største demokratiske valg

Verdens nest største demokratiske valg

Denne uken går europeere i 28 land til valgurnene for å avgi sin stemme i det som er verdens nest største demokratiske valg. Et nytt Europaparlament skal velges.

Europaparlamentsvalget
Hvert femte år velges et nytt Europaparlament. I år foregår dette valget over fire dager, fra torsdag 22. til søndag 25. mai. Dette er åttende gang det avholdes parlamentsvalg i EU. Den nyvalgte forsamlingen vil starte sitt arbeid 1. juli. Da starter forhandlingene om politikk og hvem som skal lede de ulike komiteene.

Hvert land har sine egne regler for hvordan valget skal gjennomføres. I noen land er det derfor regionale valglister, mens i andre er det nasjonale.

Representerer 500 millioner europeere
I alt skal 751 representanter velges. Disse skal representere i overkant av 500 millioner mennesker, fra 28 medlemsland. Dette gjør parlamentsvalget til det nest største demokratiske valget i verden. Bare India er større.

Representantene er fordelt mellom landene på en måte som gjør at land med mange innbyggere vil ha flere representanter enn land med få innbyggere. Tyskland vil få flest representanter med 96. Estland, Kypros, Latvia og Malta får færrest med 6. Våre naboland Danmark og Finland får 13, mens Sverige får 20. Her er en oversikt over hvor mange representanter hvert land vil få.

Representantene tilhører politiske grupper, som kan sies å tilsvare partier på Stortinget her i Norge. I dag er det syv politiske grupper, hvor Kristeligdemokrater (EPP), Sosialistgruppen/sosialdemokratene (S&D) og De liberale (ALDE) er de tre største. I tillegg er det noen representanter som er uavhengige. Det betyr at de ikke tilhører noen politisk gruppe.

Med forskyvninger blant hvem som blir valgt fra hvor kan det hende at en ny gruppe oppstår på ytterste høyre fløy.

Parlamentets rolle
Parlamentet er EUs eneste direktevalgte organ. Det har som oppgave å representer EUs borgere. Sammen med ministerrådet, som representerer landets regjeringer, utgjør Parlamentet den lovgivende makten i EU. For at en ny EU-lov kan bli vedtatt må den derfor godkjennes av begge institusjonene. De to vedtar også EUs budsjett. Velgerne er derfor nå med på å bestemme hvilken kurs EU skal ta de neste fem årene.

Det nye Europaparlamentet må også godkjenne hvem som skal ta over for José Manuel Barroso som president for Europakommisjonen. Det er første gang parlamentet skal gjøre dette, noe som betyr at velgerne i år er med på å avgjøre hvem som får den viktigste jobben i EU-systemet.

Europaparlamentet er lokalisert i hele tre byer. Brussel er sete for det daglige arbeid, mens plenumssesjonene avholdes i parlamentet i Strasbourg 12 ganger i året. Referatene oversettes til EUs 24 offisielle språk. Dette arbeidet gjøres i Luxembourg. Alle møter i Europaparlamentet er åpne og offentlige.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *