Ti år siden 15 ble til 25

0 kommentarer
 
 

Ti år har gått siden den største utvidelsen i EUs historie – 1. mai 2004 gikk Unionen fra 15 til 25 medlemsland.

Aldri tidligere har en utvidelse ført til en like stor økning i antallet medlemsland, geografisk område og i folketall. Utvidelsen var også historisk fordi den var rettet mot Øst- og Sentral-Europa.

Tre av de nye medlemslandene var tidligere en del av Sovjetunionen (Estland, Latvia og Litauen), ytterligere fire hadde mer eller mindre blitt styrt fra Moskva (Polen, Slovakia, Tsjekkia, og Ungarn), ett land kom fra det tidligere Jugoslavia (Slovenia), og to av de nye medlemslandene er middelhavsøyer (Kypros og Malta).

Landene som er farget blått på kartet ble medlem av EU 1. mai 2004. Foto: Wikipedia Commons

Landene som er farget blått på kartet ble medlem av EU 1. mai 2004. Foto: Wikipedia Commons

Målet med utvidelsen var at Europa igjen skulle stå samlet etter et halvt århundre med kald krig og jernteppe. Det skulle sikre fred, stabilitet og økt velstand.

Nye muligheter
For 75 millioner mennesker i disse landene betydde EU-medlemskap at de fikk en rekke nye muligheter. Unge litauere kunne dra til Tyskland for å studere, jobbsøkende slovaker kunne finne arbeid i Danmark, og polske gründere kunne etablere seg i Belgia.

Det åpnet også for at norske studenter fritt kan reise til Polen for å studere, franske bedrifter kan slå seg opp i Estland og østeriske turister kan reise til Tsjekkia uten å måtte vise pass.

Mange skeptikere
Kritikerne til utvidelsen var mange. Det ble advart om at de tidligere kommunistlandene ikke var godt nok forberedt – de hadde ikke god nok økonomi, korrupsjonen var for høy og rettsvesenene fungerte ikke. Det ble spådd at EU ikke ville takle dette.

Med fasiten i hånden er det lett å se at kritikerne tok feil. Landene var godt nok forberedt. Kravene som ble stilt før de kunne tas opp som medlemer var høye og klare. Demokratiet måtte være velfungerende og menneskerettigheter skulle være ivaretatt. For å nå målene ble det gitt støtte fra EU til å sette opp nødvendige institusjoner og stabilisere økonomien.

Ikke lenger «nye» og «gamle»
Utviklingen har fortsatt i riktig retning. I dag er det er ikke lenger et skille mellom «de nye» og «de gamle» EU-medlemmene. Landene som ble med for ti år siden er nå en naturlig del av samarbeidet. Seks av dem har fått euro som valuta og alle utenom Kypros er medlem av Schengen. Det er heller ikke noe skille «gamle» og «nye» når viktige beslutninger må tas i fellesskap.

Etter ti år kan landene som ble medlem i 2004 vise til økonomisk vekst, bedre levevilkår og forbedret infrastruktur.

I 2007 fulgte Romania og Bulgaria etter, og i 2013 ble Kroatia det foreløpig siste medlemmet. EU består i dag av 28 medlemsland og har over 500 millioner innbyggere.

Her kan du lese mer om hva som ledet opp til utvidelse i 2004.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *