Hva skjer i Europa?

Ønsker et samlet Europa

Ønsker et samlet Europa

Fra 22. til 25. mai velges det hvem som skal representere EUs 500 millioner innbyggere de neste fem årene. Vi har snakket med to av kandidatene til Europaparlamentsvalget om deres hjertesaker og hva de mener må til for at velgerne skal føle større tilknytning til arbeidet som gjøres i Brussel.

Aura Salla fra Finland og Jan Philipp Albrecht fra Tyskland stiller begge til valg denne uka. De har forskjellige bakgrunner og ulike politiske standpunkt. Men på tross av ulikhetene er de enig om at Europa må stå sammen.

Tysklands yngste parlamentsmedlem
Jan Philipp Albrecht er 31 år. I 2009 ble han den yngste tyske representanten i Europaparlamentet. Da var han 26. Han representerer partiet De Grønne, som tilhører den politiske gruppen De europeiske grønne – Den europeiske frie allianse i Europaparlamentet. Partiet har en sterk miljøprofil.

Jan Philipp Albrecht håper på fem nye år i Europaparlamentet.  Foto: Fritz Schumann
Jan Philipp Albrecht håper på fem nye år i Europaparlamentet. Foto: Fritz Schumann

Vil ha bedre personvern
Albrecht ønsker seg  nå et samlet og åpent Europa, hvor borgernes rettigheter blir beskyttet.

– Vi må sørge for at rettferdighet og sikkerhet er en realitet i EU. Borgernes rettigheter må sikres samtidig som vi ivaretar fri bevegelse. I tillegg så må nasjonalismen i Europa bekjempes.

Albrecht, som er utdannet jurist med spesialisering i IKT-jus fra universitet i Oslo, er spesielt opptatt av strengere beskyttelse av personlig data. – Mitt fremste politiske mål er at personvernet til EUs 500 millioner borgere ivaretas. Dette er en grunnleggende rettighet som må håndheves, sier Albrecht.

Den 8. april i år ble det omstridte datalagringsdirektivet kjent ugyldig av en enstemmig EU-domstol.

– Slutt å skyld på EU
Den tyske politikeren er også klar på hva som må gjøres for at velgerne skal føle større tilknytning til hva som skjer i Brussel: – Politikerne må fortelle velgerne hva de gjør og hvorfor dette arbeidet er viktig. Det gjelder i Europaparlamentet, Europakommisjonen og Ministerrådet. I stedet for å gjøre dette er det enkelte som bruker EU som et verktøy for å nå sine politiske mål. Samtidig  peker de på EU og beskylder det de kaller «Brussel» for å gjøre akkurat det samme. De må slutte å legge skylden på EU, forteller Albrecht.

Første valg
29 år gamle Aura Salla fra Finland stiller til valg for første gang. Hun representerer Samlingspartiet, som er Høyres søsterparti i Finland. Samlingspartiet tilhører den politiske gruppen Det europeiske folkeparti (EPP).

Finnene går til stemmelokalene søndag 25. mai. Hvis Salla blir valgt blir hun en av 13 finske parlamentsmedlemmer.

Finske Aura Salla ønsker et samlet Europa, med en sterk økonomi. Foto: Annika Miettinen
Finske Aura Salla stiller til valg for første gang. Foto: Annika Miettinen

Flere unge i arbeid
– Det som er viktig nå er at vi står sammen for å bedre den økonomiske situasjonen. Med en sterkere økonomi vil vi skape flere jobber, og den høye ungdomsledigheten i deler av Europa vil synke, sier Salla og legger til at det også burde legges mer til rette for at unge som dropper ut av skolen skal komme i arbeid.

I tillegg til å skape flere arbeidsplasser ønsker Salla at velferdstilbudene i Europa skal bli bedre. – Europa vokser stadig tettere sammen, men dessverre gjenspeiles ikke dette i velferdstilbudene i de ulike landene. EUs-innbyggere må være sikre på at de alltid har tilgang til et godt helsevesen, utdanning og sosiale tjenester. Forventet levealder skal ikke stige eller synke med ti år bare fordi man krysser en usynlig grense mellom to medlemsland.

Trenger økt kunnskap
I likhet med Albrecht etterlyser Salla mer informasjon og bedre kunnskap om EU. –De nasjonale politikerne burde jobbe tettere med media og Europaparlamentsmedlemmene for at velgerne skal få mer og bedre informasjon om hva som skjer i EU. Skoler har også et ansvar når det kommer til å lære barn og unge om EU og hvordan  livene våre påvirkes, avslutter den finske kandidaten.

Parlament med mer makt
Skulle de to unge kandidatene bli valgt inn vil de komme til et parlament som etter Lisboa-traktaten fikk styrket sin rolle. I tillegg til at Europaparlamentet sammen med Ministerrådet utgjør den lovgivende makten i EU, skal de også godkjenne hvem som skal ta over jobben som president for Europakommisjonen. Det er første gang parlamentet skal gjøre dette, noe som betyr at velgerne i år er med på å avgjøre hvem som får den viktigste jobben i EU-systemet.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *