Hva skjer i Europa?Studier

Lavere frafall med internasjonalt samarbeid

Lavere frafall med internasjonalt samarbeid

Forrige uke kunne Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) melde at deltagelse i internasjonalt samarbeid gjør at flere gjennomfører videregående skole. I Norge er det kun syv av ti som fullfører. På yrkesfag faller nesten halvparten av elevene fra.

Det har vist seg at ungdommene som dropper ut av videregående sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, fordi behovet for ufaglært arbeidskraft er synkende. Det er også sammenhenger mellom frafall og sosiale problemer, arbeidsledighet, helseproblemer og kriminalitet senere i livet. Å redusere frafallet har derfor høyt prioritet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Færre faller av med utenlandsopphold
SIU kan nå melde at et tiltak som virker er deltagelse i internasjonalt samarbeid. Det viser seg at både elever og lærere har høyt utbytte av samarbeid. I SIUs rapport fra 2013 sier over 80 prosent av ansatte ved skolene at dette styrker lærernes kompetanse, motivasjon og faglige repertoar.

Enda større utbytte er det for elevene. I oppfølgingsundersøkelser bekreftes det at internasjonalisering styrker elevenes motivasjon og læring, samt at det sosiale miljøet blant elevene blir bedre. Det blir også bekreftet av skoler som har deltatt i europeisk samarbeid at utenlandsopphold for elever er med på å forebygge frafall.

Henter inspirasjon fra europeisk samarbeid
Fredag 23. mai ble Erasmus+ offisielt lansert i Norge. Med en historisk budsjettøkning på 40 prosent legger programmet til rette for mer europeisk samarbeid i årene som kommer. Og det er deltagerne i Erasmus+ som selv bestemmer tema for samarbeidet. Her er det flere som velger nettopp forebygging av frafall.

En skole som har gjort dette er Lister videregående skole i Vest-Agder. Arvid Frøsland, assisterende rektor ved skolen, kunne fortelle SIU at Lister VGS har innført flere tiltak med inspirasjon fra europeisk samarbeid. Blant annet har oppfølging av den enkelte elev blitt bedre, ansvarsfordelingen tydeligere og bedre kontroll av fravær.

Totalt sett har dette gjort at Lister ligger over fylkesgjennomsnittet når det kommer til antall elever som fullfører skolegangen.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *