Hva skjer i Europa?

Europa rundt for økt valgdeltagelse

Europa rundt for økt valgdeltagelse

I tre uker reiser ti unge mennesker Europa rundt med buss for å øke kunnskapen rundt det nært forestående Europaparlamentsvalget.

Turen er en del av kampanjen MovEurope Forward!, som blir ledet av ungdomsorganisasjonen Young European Federalists (JEF).

Lav oppslutting blant de yngste
Målet er å øke valgdeltagelsen blant unge. Ved det forrige parlamentsvalget, som var i 2009, var det bare 29 prosent av de mellom 18 og 24 som benyttet seg av stemmeretten sin. Ved å spre kunnskap og informasjon som engasjerer unge håper man å bidra til at dette tallet øker.

– Hovedmålet med prosjektet er å engasjere ungdommer i en meningsutveksling om europeisk politikk, og få unge mennesker til å stemme i valget, forteller prosjektlederen Espen Berg-Larsen fra Norge. Han legger til at den eneste måten å få til en videre demokratisering i EU på er å mobilisere velgere.

Prosjektleder Espen Berg-Larsen på plass i Maastricht. © Petr Kozlík (http://petrkozlik.com/)
Prosjektleder Espen Berg-Larsen på plass i Maastricht. © Petr Kozlík (http://petrkozlik.com/)

Europaparlamentet er EUs folkevalgte organ. De siste årene har Parlamentet fått styrket sin rolle. Dette er en av grunnene til at EU kan sies å ha blitt mer demokratisk. Blant annet er de med på å bestemme lover og vedta EUs budsjett.

Ti byer på tre uker
På den tre uker lange Europa-turnéen skal ti byer besøkes. Turen startet i Brussel 29. april og avsluttes i Strasbourg i Frankrike 18. mai. På veien dit stopper bussen innom Maastricht, Münster, Graz, Bratislava, Budapest, Zagreb, Milano, Barcelona og Strasbourg.

– Etter å ha besøkt fire av de ti byene ser vi tydelig at det er behov for å bringe EU nærmere folk. Vi har møtt mange som ikke vet hva de skal stemme, og flere som ikke visste at de kunne det. I tillegg er det skremmende å se den økende oppslutningen til nasjonalistiske og rasistiske partier, advarer Berg-Larsen.

I hver by holdes det en rekke arrangementer. Blant annet vil unge velgere få muligheten til å møte både kandidater til parlamentsvalget og lokale politikere. Her kan de diskutere temaer som opptar dem. Det vil også bli holdt seminarer som fokuserer på mer konkrete problemstillinger som migrasjon, finanskrise og borgerrettigheter.

Ungdom er med på å sette dagsorden
Som en del av kampanjen oppfordres unge til å være med på å utforme politiske forslag og anbefalinger. Resultatet av dette skal presenteres for europeiske politikere, med et mål om å sette saker som opptar unge høyere opp på den politiske dagsorden.

– Det som er fint å se er at de fleste ungdommene vi møter foreslår europeiske løsninger til overnasjonale problemstillinger, det er sjelden de populistiske argumentene overlever en diskusjon, avslutter Berg-Larsen.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *