Studier

Verdens nordligste IB-skole

Verdens nordligste IB-skole

Til høsten får videregående elever i Finnmark et nytt tilbud – da åpner verdens nordligste IB-skole i Kirkenes. Dette er som skreddersydd for motiverte elever som ønsker en annerledes og utfordrende skolegang.

Kirkenes videregående skole blir med det én av om lag 3700 skoler i verden som tilbyr International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Det to år lange programmet legger til rette for at elevene skal være godt forberedt på hva de kan vente seg senere i livet, både med tanke på videre studier og jobb.

Anerkjent program
Elevene som ønsker å begynne her må ha bestått VG1, og vil de to siste årene av videregående følge IB-programmet. De vil da få et IB-diplom, noe som er høyt verdsatt av studieinstitusjoner så vel som arbeidsgivere verden over.

Gjennom de to årene på IB-skolen har elvene færre fag enn hva de ville hatt om de gikk på vanlig videregående skole. Til gjengjeld får de dypere innsikt og større forståelse i de fagene de har. For at elvene skal få et mer helhetlig bilde jobbes det også mye tverrfaglig. I tillegg til det akademiske blir det fokusert på elevenes intellektuelle, sosiale, psykiske og fysiske velvære.

Internasjonalt fokus
IB DP har et mer internasjonalt fokus enn hva som er vanlig på norske videregående skoler. Med unntak av språkopplæring foregår all undervisningen på engelsk. I Kirkenes ønsker de elever fra både inn- og utland velkomne. Skolens mål er at elvene skal utvikle seg til spørrende og omsorgsfulle mennesker, med forståelse og respekt for fremmede kulturer.

Grunnen til at de har valgt å etablere IB-skolen i Finnmark er fordi økt internasjonalt samarbeid i regionen øker kravet til internasjonal kunnskap og forståelse. De videregående skolene i fylket spiller en viktig rolle for å få til denne kompetanseøkningen. Håpet er at IB-elvene i fremtiden skal bidra til å utvikle det nordnorske samfunnet videre.

Her kan du lese mer IB-skolen i Kirkenes.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.