Innsikt

Stipend og lån til studier i utlandet

Stipend og lån til studier i utlandet

Har du lyst til å studere i utlandet, men er usikker på om du kan få stipend og lån til det studiet du ønsker å ta? Her finner du litt informasjon om hva du har rett til.

Også studenter som velger å studere utenfor Norges grenser har rett til stipend og lån fra Lånekassen, forutsatt av at noen krav er innfridd.

For utdanning utenfor Norden må disse kravene oppfylles:

  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kunne bli godkjent som en del av en norsk grad
  • Utdanningen må ha samme opptakskrav som tilsvarende utdanning i Norge
  • Du må være på lærestedet og kunne følge undervisning. (Utdanningen kan ikke være distanse- eller fjernundervisning.)

Og for utdanning i Norden:

  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen må være offentlig godkjent i studielandet
  • Utdanningen må gir rett til støtte i landets egen «lånekasse»
  • Du må være på lærestedet og kunne følge undervisningen

Utdanningsstøtten du får som student i utlandet er 100 920 kroner per skoleår. Beløpet blir fordelt på to utbetalinger. Dersom du består alle eksamener blir 40 prosent av summen omgjort til stipend, de resterende 60 prosent er lån.

Et godt tips er å søke så tidlig så mulig, og sørg for at læringsstedet gir deg all dokumentasjon som kreves av Lånekassen. Har du ikke alle papirene i orden kan prosessen bli lang.

Støtte til skolepenger
I tillegg kan du også få støtte til dekning av skolepenger på opptil 123 083 kroner per skoleår til studier utenfor Norden.

På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av skolepenger opptil 62 945 kroner. Maks stipendandel er 31 472,5 kroner. Betaler du noe utover dette blir det gitt som lån.

På masternivå blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent som stipend. Maks stipendandel er 44 061,5 kroner. Betaler du noe utover dette blir det gitt som lån.

Innenfor Norden kan du få inntil 62 945 kroner i lån per år for å dekke skolepenger.

Reisetillegg
Utenfor Norden kan du få støtte til to tur-retur reiser mellom bosted i Norge og læringsstedet. Reisetillegget blir gitt 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Reisetillegget i Europa er 4 616 kroner.

Støtte til språkkurs
Er undervisningen på et annet språk enn dansk, svensk eller engelsk kan du få støtte til å ta et språkkurs. Støtten er på 18 064 kroner, og blir utbetalt etter kurset er ferdig og bestått. For å få støtten må kurset ha en varighet på minst fire uker, men med minst 15 undervisningstimer per uke.

Det er også mulig å få støtte til opplæring i språk og kultur for ett semester. Dette gjelder i ikke-engelskspråklige land utenfor Norden, samt Island og Finland. Støtten er på 9 440 kroner i måneden, i maks fem måneder. Starter du på en hel grads utdanning i samme land på landets språk innen ett år omgjøres 40 prosent til stipend, resten gis som lån.

Nyttige lenker
denne siden kan du søke etter lærested og utdanninger som Lånekassen har gitt støtte til de siste årene. Her er en fullstendig oversikt over alle krav som må innfris for at du kan få stipend og lån som utenlandsstudent.

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, deres hjemmesider inneholder nyttig informasjon om finansiering av utenlandsstudier. Vurdere du utlandsstudier er det alltid smart å rådføre seg med ANSA først, veiledning er gratis.

I tillegg til støtten fra Lånekassen finnes det også en rekke andre stipender man kan søke. Her finner du en oversikt over noen av stipendene for USA.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *