Hva skjer i Europa?Jobb

Satser grønt i Ungarn

Satser grønt i Ungarn

Kan grønn teknologi bidra til samfunnsutvikling i Ungarn? Med programmet Green Industry Innovation legger man til rett for miljøvennlige innovasjon, jobbskapning og entreprenørskap i åtte øst- og sentraleuropeisk land.

Green Industry Innovation skal fremme prosjekter som satser på grønne og innovative løsninger. Landene som er med er Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og Ungarn.

EØS-midler
Programmet er finansiert av EØS-midlene, som er Norges bidrag for å jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Totalt er det satt av 125 millioner euro til prosjektene.

Innovasjon Norge har en viktig rolle i programmet. De er med på å velge ut prosjekter og gir råd og veiledning gjennom både forberedelsesfasen og gjennomføringen.

De hjelper også norske aktører som ønsker å være med som samarbeidspartnere i prosjektene. Dette er noe som har vist seg å være veldig populært, og interessen fra Norge har vært stor. På denne måten kan man utveksle erfaringer og styrke det økonomiske samarbeidet landene imellom.

Et grønnere Ungarn
Ett av landene som er med på Green Industry Innovation-programmet er Ungarn. På tross av forbedringer de siste årene, henger Ungarn fremdeles etter når det kommer til miljøvennlig innovasjon. Håpet er at dette skal bedre seg, og at Green Industry Innovation kan bidra til at landet får en grønnere og sunnere økonomi.

I Ungarn var det 90 prosjekter som hadde søkt om støtte før fristen gikk ut i slutten av oktober i fjor. Av disse hadde 37 norske samarbeidspartnere. Særlig var interessen stor innen teknologi- og forskningsmiljøer. En av de som meldte sin interesse er det store forskingskonsernet SINTEF.

Prosjektene det blir gitt støtte til skal bidra til økt bruk av miljøvennlig teknologi for å redusere produksjonen av avfall og utslipp til luft, vann og jord.

 «Good for business, good for environment»
Målet er å promotere og øke konkuranseevnen til miljøvennlige løsninger. Samtidig som man gjør dette vil man også være med på å utvikle lokale bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

Innovasjon Norge kaller dette «good for business, good for environment». Ved å være med å utvikle bedrifter, hjelper man til å skape et bedre samfunn. Det er et vinn-vinn scenario.

Share this post

About the author

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *