Innsikt

Utdanning

Utdanning

Skole og utdanning gir både barn og voksne muligheten til å utvikle sine kunnskaper. Man ønsker derfor å ha et godt utdanningstilbud, som er tilgjengelig for alle. Dette er ikke bare viktig for den enkelte person, men også for samfunnet som helhet.

I EU er det medlemslandene som har ansvar for sin egen utdanningspolitikk. Utdanningssystemet de har i Tyskland er derfor ikke det samme som de har i Finland eller Spania. Likevel har man kommet til enighet om enkelte retningslinjer som er felles for alle landene. Hovedmålet er å videreutvikle og forbedre de nasjonale systemene, og på denne måten øke kompetansenivået og skape flere arbeidsplasser. Norge er tilknyttet EUs utdanningssamarbeid gjennom EØS-avtalen.

Mobilitet er et viktig aspekt ved EUs utdanningspolitikk. Det skal være lett for studenter å flytte på seg på tvers av landegrenser. Et av de viktigste tiltakene EU har gjort for å få til dette, er å legge til rette for studentutveksling. Siden oppstarten i 1987 har over tre millioner ungdommer fra hele Europa deltatt på studentutveksling gjennom programmet Erasmus. Erasmus+ programmet er EUs program for utdanning, voksenopplæring, ungdom og idrett for perioden 2021-2027. 

For ungdomsprosjekter, det vil si prosjekter som involverer ungdom men ikke i en formell skole- eller utdanningssetting, finnes det egne avsatte midler til finansiering under Erasmus+. Et eksempel på ungdomsprosjekter er volontørtjenesten. For mer info besøk Erasmus+ ungdoms nettsider.

regjeringens nettsider finner du mer informasjon om Norges samarbeid med EU om utdanning. Se også kapittel 20.3 av Europautredningen og EUs egne nettsider (på engelsk).

Andre sider som kan være nyttig å sjekke ut dersom du kunne tenke deg å studere i utlandet er organisasjonen ANSA og direktoratet Diku.

 

Sist oppdatert: 13. mars 2023

Share this post

About the author