Innsikt

Transport og kommunikasjon

Transport og kommunikasjon

Når vi skal ta oss fra A til Å er det første vi spør oss selv om: Hvilken måte vi skal gjøre det på? Skal vi ta tog eller bil? Ferge eller fly? Men det kan også være mange andre faktorer som er være viktig å tenke over. Kan vi være helt sikre på at dette er en trygg ferge? Hvor skadelig for miljøet er egentlig utslippene fra dette flyet?

EU jobber stadig for at det skal være trygt og enkelt å reise. Blant annet er det gode regler for godkjenning av fly, skip og biler. Flere flyselskap som ikke oppfyller kravene har blitt bannlyst fra EU. Det blir også lagt vekt på at transport skal være miljøvennlig. Det blir stilt krav til lave utslipp og energieffektivitet for fly, båt, lastebil og vanlig bil.

EUs transportpolitikk kan du lese mer om her (på engelsk).

Hvordan vi kommuniserer har endret seg voldsomt de siste ti årene. Mobil og internett har tatt over for mer tradisjonelle kommunikasjonsmidler. Det er derfor viktig at som mange som mulig har god internettilgang. EU hadde som mål at hele EU-området skulle ha tilgang til bredbånd innen 2013. På mobilfronten har EU blant annet sørget for at roaming i utlandet er blitt billigere.

Her kan du lese om EUs «digitale agenda» (siden er på engelsk).

Gode transport- og kommunikasjonsmuligheter er helt avgjørende for at EUs indre marked skal fungere. Uten dette på plass er det ikke mulig å handle på tvers av landegrenser. Man kan heller ikke dra til et annet land for å jobbe eller studere. For å optimalisere det indre markedet ønsker EU et transportnettverk som skal gjøre det lettere å komme seg fra øst til vest. Målet er at dette skal være på plass innen 2030. Det blir også lagt til rette for at elvetransport skal bli bedre, da dette er et godt alternativ til veitransport.

Norge er tilknyttet EUs transport- og kommunikasjonspolitikk gjennom å ha observatørstatus i flere EU-byråer. Det gjelder blant annet skipsfart, luftfart og jernbane. Vi blir også påvirket av at vi er en del av det indre markedet. Gjennom deltagelsen har vi innført mange EU-lover som påvirker transport og kommunikasjon. Noen av de heftigste EU-debattene i Norge de seneste årene har dreid seg om disse politiske områdene. Spesielt datalagringsdirektivet og postdirektivet har ført til høylytte diskusjoner.

Europaportalens nettsider og i kapittel 20.2 av Europautredningen kan du lære mer om disse temaene.

Share this post

About the author