Studentutveksling

0 kommentarer
 
 

De fleste læresteder legger i dag til rette for at man som student kan ta en periode av studiene sine i et annet land. Stadig flere benytter seg av dette tilbudet. Som utvekslingsstudent kan man utvikle sine språkkunnskaper, skape seg et internasjonalt nettverk og bli kjent med nye kulturer.

I Europa er den mest brukte utvekslingsordningen Erasmus+, men en rekke universiteter og høyskoler i Norge har i tillegg egne avtaler med europeiske utdanningsinstitusjoner. Erasmus-utveksling varer i 3-12 måneder og er veldig lett å ta del i. Alle som har fullført første år av en bachelorgrad eller mastergrad kan reise på Erasmus-utveksling.

Med et budsjett på 14,7 milliarder euro mellom 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

Noen praktiske fordeler med Erasmus+:

  • Du betaler ingen skolepenger.
  • Du får et ekstra stipend på ca. 2500-3000 kroner i tillegg til vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen. Har du spesielle behov kan du søke om ekstra penger for å dekke tilrettelegging.
  • Før du drar får du forhåndsgodkjent fagene du skal ta, i samråd med internasjonal rådgiver ved ditt universitet/høgskole.
  • Lærestedene er ofte behjelpelige med å finne bolig.

Utdanningsinstitusjonene som tilbyr Erasmus-utveksling har alle egne nettsider. Hvilke fag du kan ta og hvilke land/institusjoner du kan reise til avhenger av hvilke avtaler din utdanningsinstitusjon har inngått. Over 4000 institusjoner i 33 land deltar i Erasmus-programmet; med andre ord er det mye å velge i.

Stadig flere reiser med Erasmus

Selv om det er spanske, franske og tyske studenter som benytter seg mest av stipendordningen, er norske studenter også ivrige. I det første året av Erasmus-programmet deltok 3200 studenter. I dag reiser rundt 200 000 studenter på Erasmus, hvorav ca. 1400 er norske.

Her finner du informasjon om Erasmus+ og hvordan man søker som norsk student.

Nyttige nettsider:

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

Organisasjonen i Norge som vet mest om å studere i Europa og resten av verden. De har et internasjonalt nettverk og foreninger ved svært mange læresteder. De tilbyr rådgivningstjeneste, generell informasjon og praktiske ting som forsikringsordninger og lignende.

Erasmate

En nettside satt opp av tidligere Erasmus-studenter der det spres informasjon. På nettsiden kan man søke og leie ut boliger. Spesielt nyttig hvis du skal til Storbritannia, Ungarn eller Nederland.

ESN – Erasmus Student Network

Studentorganisasjon for Erasmus-studenter. Har foreninger over hele Europa og fokuserer på å integrere studentene i vertslandet. Arrangerer turer, fester og andre sosiale samlinger. De har også en rekke studenttilbud på reiser, klær osv.