Europakunnskap

Studentmobilitet

2 kommentarer
 
 

For dagens unge blir det stadig viktigere å ta en utdannelse. Studietiden er en unik tid, hvor man virkelig lærer seg selv å kjenne. Men det er ikke slik at alle tenker over hvilke rettigheter og muligheter de faktisk har mens de studerer. Hva om jeg heller vil studere medisin i Polen enn i Norge? Har jeg den samme muligheten til å praktisere som lege i Norge når jeg er ferdig med utdannelsen min?

EU har lenge jobbet for høyere mobilitet av studenter. Tanken er at mobilitet skal heve kunnskapsnivå og på sikt styrke samarbeid land i mellom. Ett av de viktigste initiativene er studentutvekslingsprogrammet Erasmus, som fra 2014 har blitt videreført til Erasmus +. Gjennom programmet samarbeider høyre utdanningsinstitusjoner over hele Europa, og det omfatter både studenter og lærere.

I EU gjelder prinsippet om fri flyt av personer også for studenter. Det betyr at man ikke kan nektes adgang til utdanning eller opplæring i et annet EU-land på grunn av nasjonalitet. Man skal ha de samme mulighetene og rettighetene som de som kommer fra det landet man studerer i.  Studentavgifter varierer ofte fra ett land til et annet, men den skal være lik uavhengig av studentens nasjonalitet. Det samme gjelder tilgangen til lån og stipender. Men her skiller Norge seg fra EU. Utdanningsinstitusjoners i EU kan kreve høyere studentavgift fra norske studenter.

Gjennom Bologna-prosessen har også Europarådet gjort sitt for at det skal enklere for dagens studenter. Dette er et samarbeid mellom hele 47 europeiske land, som sikrer at utdanningsgrader er sammenlignbare. Grader for høyere utdanning kalles nå bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad i alle de 47 landene. På denne måten er det enklere å gjenkjenne en utenlandsk utdannelse.

SIU og ANSA sine hjemmesider inneholder mer informasjon om hvilke muligheter og rettigheter man har som student i utlandet.


2 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *