Innsikt

Hva er eurosamarbeidet?

Hva er eurosamarbeidet?

Reiser du fra Finland til Spania eller fra Irland til Østerrike trenger du ikke å veksle penger. I dag er 19 av EUs 28 medlemsland med i eurosonen, og disse landene bruker euro som sin myntenhet.

1. januar 1999 ble euroen introdusert som elektronisk valuta, og den 1. januar 2002 som fysisk betalingsenhet. Den erstattet da tradisjonsrike valutaer som tyske mark, franske franc, spanske pesetas og italienske lire. Euroen er nå verdens nest største valuta, etter amerikanske dollar.

Euroen ble innført for å styrke EUs indre marked. En felles valuta gir mange fordeler i motsetning til at hvert medlemsland har sin egen valuta. Blant annet reduserer det vekslingskostnader og gjør priser mer stabile.

Valutasamarbeidet innebærer at landene i eurosonen har en felles valuta og rentepolitikk. Den europeiske sentralbanken (ESB) i den tyske byen Frankfurt har ansvar for å sette en felles rente for hele euroområdet.

Med unntak av Storbritannia og Danmark er samtlige av EUs medlemsland gjennom sin pengepolitikk forpliktet seg til å innføre euroen. Dette gjelder også Sverige som kun har et «midlertidig» unntak.

Oversikt over hvilke land som er med i eurosamarbeidet: 

Land                       Innført
Belgia                       1999
Estland                     2011
Finland                     1999
Frankrike                 1999
Hellas                       2001
Irland                       1999
Italia                         1999
Kypros                      2008
Latvia                        2014
Litauen                     2015
Luxembourg           1999
Malta                        2008
Nederland               1999
Portugal                   1999
Slovakia                    2009
Slovenia                   2007
Spania                      1999
Tyskland                  1999
Østerrike                 1999

I tillegg til eurosonelandene benytter også Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Kosovo og Montenegro euroen som sin myntenhet.

Her kan du lære mer om euroen (på engelsk).

Share this post

About the author