InnsiktØkonomi

Handel og økonomi

Handel og økonomi

Det har aldri vært enklere å handle på tvers av landegrenser enn hva det er i dag. Men hva har egentlig dette å si for din og min økonomiske situasjon? Har det en positiv effekt for den generelle velstanden i befolkningen?

Hele EU har et felles marked, ofte kalt det indre marked. EØS-avtalen legger til rette for at også Norge skal få ta del i EUs indre marked. Målet er å ta bort alle hindre som gjør handel mellom medlemslandene vanskeligere.  Det skal være lettere å kjøpe og selge varer og tjenester fra ett land til et annet. Dette er kjent som fri flyt av varer og tjenester, som er to av de fire frihetene i EU. Det har vært kjernen i EU-samarbeidet helt siden starten på 1950-tallet.

EU er Norges desidert viktigste handelspartner. I 2021 gikk 64,6 prosent av den totale norske eksporten til Europa, samtidig kom mer enn 55 prosent av vår import fra EU i 2021 (utenom skip og oljeplattformer). Dette har stor betydning for norsk økonomi.

Med tiden har det blitt viktig for EU å åpne opp for handel med resten av verden. Gjennom dette vil man skape økonomisk vekst og økt sysselsetting verden over. EU har derfor åpnet markedene sine for import fra underutviklede land. Handel blir brukt som et redskap for å øke miljøbeskyttelse og forbedre arbeidsforhold i disse landene. Avtaler med land utenfor EU kommer utenfor EØS-avtalen og gjelder derfor ikke Norge.

I verdenssammenheng jobber EU for:

  • Et globalt handelssystem som kan holde følge med en verden i endring
  • Åpne opp markeder med viktige handelspartnere gjennom frihandelsavtaler (som for eksempel TTIP)
  • Passe på at også andre respekterer de samme handelsreglene
  • Handel skal fremme en bærekraftig utvikling og være et verktøy for å bekjempe fattigdom

Handelssamarbeidet mellom Norge og EU kan du lære mer om på regjeringens nettsider, kapittel 14 av Europautredningen eller på EUs egne sider.

 

Sist oppdatert: 16. januar 2023

Share this post

About the author