Dommer hammer, lovsamling, vekt

Frontex

0 kommentarer
 
 

Frontex er EUs grensekontrollbyrå. Byrået samler informasjon fra alle de nasjonale kontorene, og gjør det tilgjengelig for de andre medlemslandene. Frontex kan sette inn ekstra ressurser der det trengs.

Frontex ble etablert i 2005 og har sitt hovedkvarter i Warszawa, Polens hovedstad. Byrået driver et koordinerende og støttende arbeid for de nasjonale grensekontrollbyråene. Men Frontex har ikke tatt over ansvaret for grensekontrollen fra nasjonale myndigheter. Deres hovedoppgave å hjelpe medlemslandene til å samarbeide bedre. Norge deltar fullt i Frontex gjennom Schengen-avtalen, men har ikke stemmerett.

Frontex driver med opplæring av grensevakter, risikoanalyser, bistår med å sende hjem asylsøkere som har fått endelig avslag, og planlegger og gjennomfører felles operasjoner med medlemslandenes ressurser. Byrået har ansvaret for å drive omfattende overvåking av Middelhavet og Schengens landegrense mot øst. Det gjør Frontex gjennom å sette sammen informasjon fra alle medlemslandene i overvåkningssystemet EUROSUR.

Byrået har en hurtigreaksjonsstyrke på om lag 450 personer. Ved behov kan Norge bidra med fem personer i denne gruppen.

Her kan du lese mer om Frontex.