ForbrukerInnsiktJobb

Forbrukerrettigheter

Forbrukerrettigheter

Har jeg betalt riktig pris? Hva skjer om jeg likevel ikke vil ha det jeg har kjøpt? Hvor lenge kan jeg klage på en vare det er noe feil ved? 

Som forbrukere kjøper vi hele tiden nye ting. Det kan være alt fra enkle matvarer til en ny PC. Noen ganger kjøper vi produkter på salg i butikken og andre ganger kjøper vi produkter på nett. Men om noe er feil ved produktet, eller vi ombestemmer oss, har vi da rett til å returnere varen?

Hvilke regler er det som gjelder? Og hvordan har vi fått disse rettighetene?

Forbrukerrettigheter har blitt et viktig satsingsområde for EU. Det er innført en rekke regler som skal sikre at man som kunde skal føle seg trygg, blant annet om prissetting, markedsføring og reklame, garantier og fjernkjøp. Fjernkjøp er kjøp vi ikke gjør i butikken, men via internett, telefon, TV-shop eller lignende.

Litt enkelt kan man si at forbrukerrettigheter går ut på å ivareta forbrukernes interesser. Det skal beskytte oss som kunder mot urimelig handelspraksis og mot villedende og falske annonser. Tilgangen til riktig informasjon må derfor være god. Hovedprinsippet er at produktet og prisen skal sammenfalle med kjøpers forventninger. Blant annet er vi sikret minimum to ukers tenketid på fjernkjøp. Dette er kjent som angrefristen, og den gjelder både for tjenester og varer. Angrefristen kan man bruke selv om det ikke er noe i veien med produktet.

Gjennom EØS-avtalen er EUs forbrukerrettigheter gjeldende i Norge. Som oftest er EUs regler såkalte minimumsregler, og de setter dermed ingen øvre grense for forbrukerbeskyttelse. Det betyr at Norge har mulighet til å ha enda bedre forbrukerbeskyttelse enn det EU-reglene gir. Til tross for denne muligheten har det flere ganger vist seg at EUs regler er bedre for forbrukeren enn de norske. Dette kommer frem i kapittel 20.12 av Europautredningen.

Det skal være lett å håndheve forbrukerrettighetene. Det betyr at mulighetene til å klage skal være godt tilgjengelig. I Norge gir Forbrukerrådet deg god oversikt over dine forbrukerrettigheter og klagemuligheter. Forbruker Europa hjelper deg med informasjon og veiledning om kjøp du har gjort i andre EU/EØS-land.

Du kan lese mer om tidligere og nye forbrukersaker på Lovdatas nettsted for informasjon om beslutningsprosessen for EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge: Europalov.no.

 

Sist oppdatert: 21. desember 2022

Share this post

About the author